dr hab. Artur Pasko

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Artur Pasko

dr hab. Artur Pasko

prof. UwB

a.pasko@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 123
dyżur w semestrze zimowym: środa, 9.00-9.45

ORCID: 0000-0002-2960-8998

Academia

USOS

Informacje ogólne

W 1991 r. ukończył studia historyczne na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pracę magisterską pt. „Świętokrzyżcy za Bajkałem. Cytadela. Katorga. Osiedlenie” pisał pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Woltanowskiego. Od 1998 r. uczestniczył w seminarium doktoranckim z historii najnowszej prowadzonym przez prof. dr hab. Hannę Konopkę. W 2001 r. obronił pracę doktorską pt. „Komitet Wojewódzki PZPR w Białymstoku w latach 1948-1956. Organizacja i główne kierunki działania”. W 2013 r. m.in. na podstawie rozprawy pt. „Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, specjalność historia najnowsza.

Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii (2002-2004), zastępcy Instytutu Historii i Nauk Politycznych (2016-2019) oraz kierownika studiów podyplomowych w Instytucie (2013 – 2019).

Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej PKOl, Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl, Komisji Historycznej ZG AZS oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Co roku uczestniczy w pracach Kapituły wybierającej najlepszych sportowców i trenerów w województwie.

Badania

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje problemy dotyczące olimpizmu, związków sportu i polityki w Polsce i na świecie, funkcjonowania partii politycznych w Polsce Ludowej oraz zagadnienia z zakresu historii regionu po II wojnie światowej.

Najważniejsze publikacje

Monografie

A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956).Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok 2002.

A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, AVALON, Kraków 2009.

Artykuły

A. Pasko, ZSRR i kraje Europy Środkowo-Wschodniej „w walce” o wpływy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie prezydentury Johannesa Sigfrida Edströma, „Dzieje Najnowsze”, 2020, nr 1, s. 257-271.

A. Pasko, Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, „Dzieje Najnowsze”, 2018 nr 1, s. 149-159.

A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, „Dzieje Najnowsze”, 2010 nr 1, s. 105-120.

A. Pasko, Sprawa polskich kandydatów i członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w okresie Polski Ludowej, „Przegląd Zachodni”, 2018 nr 4, s. 61-72.

A. Pasko, The case of Polish candidates for and members of the International Olympic Committee during the communist era, „Przegląd Zachodni”. Special Issue, 2019, s. 303-314.

A. Pasko, Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz relacji polskich korespondentów prasowych, [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej, IH PAN, IPN Komisja Ścigania Zbrodni p. Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, s. 390-402.

Dydaktyka

Zajęcia:

historia sportu, historia najnowsza po 1945 r., stosunki międzynarodowe

 Dyżur dydaktyczny w semestrze zimowym r. akad 2020/21: po uprzednim zgłoszeniu mailowym Wt. 12.00-13.00 Za pośrednictwem platformy Blackbord

Doktoranci

Arkadiusz Gawroński

Justyna Hanula

Alicja Potocka

Emilia Świętochowska