Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Jesteś tutaj: Strona główna » Badania » Publikacje » Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych jest jedynym w Polsce pismem naukowym upowszechniającym najnowsze badania z zakresu historii kobiet. Publikowane tam teksty naukowe dotyczą przede wszystkim historii Polek, w mniejszym zakresie zagadnień dziejów kobiet z innych obszarów Europy i świata. Czasopismo ukazuje się jako półrocznik od połowy 2016 r. Aktualnie znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW (20 pkt.), indeksowane jest w wielu bazach, m.in. ERIH PLUS, BazHum, ARIANTA. Czasopismo dostępne jest w open access. Afiliacja naukowa – Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.

Link do strony czasopisma: studiakobiece.pl.