dr Beata Goworko-Składanek

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr Beata Goworko-Składanek

dr Beata Goworko-Składanek

Adiunkt

beata.goworko@uwb,edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 118
dyżur w semestrze zimowym: środa, od 16.00 do 16.45

ORCID: 0000-0002-8689-1646

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

W latach 1993-1998 studiowałam na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 1998 r. obroniłam pracę magisterską pt.: Instytucja niepoczytalności, poczytalności ograniczonej oraz odpowiedzialności sprawcy popełniającego czyn zabroniony w stanie nietrzeźwości lub odurzenia w polskim prawie karnym, która powstała na seminarium z prawa karnego pod kierunkiem naukowym prof. Piotra Hofmańskiego. W 2006 r. obroniłam pracę doktorską pt.: Nieprzystosowanie nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych czynników rodzinnych, która powstała na seminarium kryminologicznym pod kierunkiem naukowym prof. Emila Pływaczewskiego.

Zostałam zatrudniona w Instytucie Historii UwB w 2008 r.

Jestem członkiem Instytutu Studiów Kobiecych.

Badania

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki kobiecej oraz problemów społecznych.

Najważniejsze publikacje

Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej, Studia Podlaskie 2014, T. 22, s. 145-160.

Media i polityka w Rosji. Stan badań nad zaufaniem Rosjan do mediów, w: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku / pod red. nauk. Małgorzaty Dajnowicz, Adama Miodowskiego, Białystok : HUMANICA, 2016.

Obraz rosyjskich kobiet w życiu publicznym i politycznym na tle ogólnorosyjskich sondaży przeprowadzonych przez Levadę i VCIOM w latach 2005-2016, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 2016 T. 1 (1) s. 123-137.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji w latach 1913-1991, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 2017 nr 2 (3) s. 58-73.

Stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych na podstawie ogólnopolskich sondaży przeprowadzonych przez CBOS w latach 1991-2015, w: Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie / pod red. Tomasza Gajownika, Pawła Pietnoczki, Krzysztofa Sidorkiewicza, Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2017.

Zagadnienie wolności działalności związków zawodowych na Białorusi na przykładzie strajku pracowników metra w Mińsku w 1995 roku, Białoruskie Zeszyty Historyczne 2017 nr 48 s. 182-192.

Stosunek Rosjan do Dumy Państwowej na podstawie wszechrosyjskich sondaży Centrum Lewady i WCIOM przeprowadzonych w latach 2001–2017, Przegląd Europejski 2019; 1 : 189-200.

Rozwój prasy kobiecej w Rosji do 1917 r., Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 2 (7) 2019: 156-170.

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia z zakresu podstaw prawa, prawa własności intelektualnej i prawa dyplomatycznego i konsularnego.