Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Projekty » Studia wschodnie » Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Nr projektu: 12H 11 0029 80

Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik: dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Wysokość finansowania: 56.650 zł

Rozpoczęcie: 2011

Zakończenie: 2014

Opis

Celem realizowane w latach 2011-2014 projektu badawczego „Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej” było spopularyzowanie w środowisku naukowym materiałów dotyczące historii lat 1919-1939, przechowywane w białoruskich, litewskich oraz polskich zasobach archiwalnych. Projekt realizowany był we współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały. W wyniku podjętych prac badawczych w latach 2013-2016 opublikowanych zostało 6 tomów źródeł: Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego (2013), Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie (2014), Kontrolować czy likwidować – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, (2015), Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie, (2015), Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo wileńskie (2016), Wychować lojalnych obywateli – polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu (2016).

Wykonawcy

Wojciech Śleszyński

Edmund Jarmusik

 Anna Włodarczyk

Wystąpienia

Publikacje

Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego, wstęp W. Śleszyński, oprac. nauk. W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Kraków 2013, s. 147.

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie, wstęp i oprac. nauk. W. Śleszyński, współ. M. Szarejko, Kraków 2014, s. 313.

Kontrolować czy likwidować – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, wstęp i oprac. nauk. W. Śleszyński, współ. J. Owłasiuk, Białystok-Kraków 2015, s. 368.

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie, wstęp i oprac. nauk. M. Szarejko, W. Śleszyński, Białystok-Kraków 2015, s. 135.

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo wileńskie, wstęp i oprac. nauk. M. Szarejko, W. Śleszyński, Białystok-Kraków 2016, s. 373.

Wychować lojalnych obywateli – polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu, wstęp i oprac. nauk. A. Smolarczyk, W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Białystok-Kraków 2016, s. 167.