prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz

prof. zw. UwB

eugeniusz.mironowicz@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 119
dyżur w semestrze zimowym: czwartek, 11.15-13.00

ORCID: 0000-0001-5317-8695

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

W latach 1976–1980 studiował historię na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1990 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Białorusini w Polsce 1944–1949 napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego, stopień doktora habilitowanego w 2000 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł profesora został nadany w 2009 r. przez Prezydenta RP na wniosek Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na Uniwersytecie w Białymstoku zatrudniony w 1997 r. W latach 1997–2007 w Katedrze Kultury Białoruskiej Wydziału Filologicznego, od 2004 r. na stanowisku kierownika Katedry. Od 2007 r. na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych. Od 2020 r. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej.

Badania

Zainteresowania badawcze:

  1. Mniejszości narodowe w Polsce i Europie Środkowej w XX wieku
  2. Najnowsza historia Białorusi
  3. Polityka zagraniczna państw postradzieckich
  4. Propaganda w polityce międzynarodowej

Udział w projektach badawczych: Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1986, wykonawca), Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych (1996, wykonawca), Zmiana struktury etnicznej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku (2003-2005, kierownik), Polityka zagraniczna Białorusi, Litwy i Ukrainy 1990-2010 (2009-2012, kierownik).

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993

Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999, wyd. II w 2007 r.

Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000

Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2004 (współautor Oleg Ł

Najnouszaja historyja Biełarusi, Sankt-Petersburg 2003; wyd II Wilno 2005, wyd. III Smoleńsk 2011

Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Białystok 2005

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej (współautor), Warszawa 2005

Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007

Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

Wojna wszystkich ze wszystkimi. Białoruś 1941-1944, Kraków 2015

Artykuły:

Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1.

Rola Iranu, Iraku i Syrii w polityce białoruskiej, „Politeja”, 2018, nr 2(53)

Konfidenci służb bezpieczeństwa II RP w środowisku białoruskim, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2018, t. LIII, z. 1.

Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Sowiecka propaganda gazetowa na okupowanej przez Niemców Białorusi 1941-1944, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2020, t. LV, z. 1

Dydaktyka

Historia stosunków międzynarodowych

Polityka zagraniczna państw postradzieckich

Historia Kaukazu i Azji Centralnej

Dyplomacja i propaganda wielkich mocarstw