dr Ewa Kaźmierczyk

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Ewa Kaźmierczyk

dr Ewa Kaźmierczyk

Asystent

e.kazmierczyk@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 122
dyżur w semestrze zimowym: środa, 11.30–13.00

ORCID: 0000-0001-7989-3515

Academia

USOS

Informacje ogólne

 

Ukończyła studia z zakresu historii (I stopnia – specjalizacja: archiwistyka, II stopnia – specjalizacja: edytorstwo źródeł historycznych) i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską poświęconą demografii ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII w. napisała w ramach seminarium prof. Krzysztofa Zamorskiego. W 2021 r. obroniła pracę doktorską „Społeczeństwo i przestrzeń Krakowa w latach 1720-1795” napisaną pod kierunkiem dr hab. Konrada Wnęka, prof. UJ. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Dyscypliny Historia UJ, a także otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Od lutego 2022 r. pracownik Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.

Członek European Society of Historical Demography i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Krakowie. Od 2022 r. drugi sekretarz redakcji Studiów Podlaskich.

Badania

Zajmuje się głównie historią społeczną i demografią historyczną epoki nowożytnej, choć podejmuje również problematykę dotyczącą XIX w. W swoich pracach wykorzystuje głównie metody kwantytatywne, a także analizę przestrzenną i GIS (systemy informacji geograficznej). Ostatnio podejmuje również tematykę z szeroko pojętej humanistyki cyfrowej.

Udział w grantach i projektach badawczych:

Społeczeństwo i przestrzeń osiemnastowiecznego miasta na przykładzie Krakowa, PRELUDIUM 15 (kierownik), od 2019 r.

Interaktywny atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego lat 1815–1914, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (wykonawca), od 2019 r.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik projektu w ramach programu POWER (uczestnik), 2018–2021

 

Najważniejsze publikacje

Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego w powiecie proszowickim pod koniec XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia”, 39, 2017, s. 115–138.

Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII w. na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, „Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia”, 38, 2016, 4, s. 37–62.

Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego, „Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia”, 38, 2016, 2, s. 73–101.

Zaraza we wsi Kuczy w 1762 r. jako przykład postępowania wobec morowego powietrza na wsi w epoce nowożytnej, „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 141, 2014, 3, s. 657–674.

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia z zakresu statystyki, historii społecznej i humanistyki cyfrowej.