Ewaluacja obowiązujące akty prawne

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Działalność naukowa » Ewaluacja obowiązujące akty prawne

Ewaluacja obowiązujące akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 03 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dodatkowe informacje

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik MNiSW

Strona Konstytucja dla Nauki

Prezentacje MNiSW:

1. Ewaluacja

2. Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 grudnia 2020

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.