dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Adiunkt

wasko-owsiejczuk@uwb.edu.pl

lokalizacja: pokój 136
dyżur w semestrze zimowym: wtorek, 9.30-10.00

ORCID: 0000-0002-9021-3100

Academia

USOS

Informacje ogólne

Doktor nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe – 2012 r., Uniwersytet Warszawski; magister historii – 2009 r., Uniwersytet w Białymstoku; magister politologii – 2007 r., Uniwersytet Warszawski. Od 2009 r. wykładowca w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Stypendystka Salzburg Global Seminar i Ambasady USA (2020 r.), Roosevelt Study Center w Middelburgu (2016 r.), Arab Transformations Project (2016 r.) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie (2017 r.). Prezes Zarządu Oddziału  Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Białymstoku. Współorganizatorka Forum Amerykanistycznego. Opiekun Koła Nauk Politycznych. Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu. Autorka kilkudziesięciu publikacji. Wzięła udział w ponad 30 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymała trzykrotnie (w 2010, 2012 i 2017 r.) nagrodę Rektora UwB za pracę naukową. Kierownik siedmiu projektów badawczych zrealizowanych w ramach grantów na badania dla młodych naukowców MNiSW, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center Research Grants. W 2019 r. otrzymała (przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) trzyletnie stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Badania

Specjalizacje badawcze to polityka bezpieczeństwa USA (m.in. zwalczanie terroryzmu, działalność służb specjalnych); polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (głównie wobec Bliskiego Wschodu); budowanie pokoju w regionach doświadczonych konfliktami; procesy demokratyzacji i transformacji systemowej.

Najważniejsze publikacje

Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014, ss. 330.

Disinformation and fear propaganda as justification of the war on terror during George W. Bush’s presidency, in: G. Terzis, D. Kloza, E. Kużelewska, D. Trottier (eds.), Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy, European Integration and Democracy Series, Vol. 6, Intersentia, Cambridge 2020, s. 201-215.

Koncepcja bezpieczeństwa USA [w:] R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Poltex, Warszawa 2018, s. 93-112.

Transformacja wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku, [w:] A. Gruszczak (red.), Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 207-220.

The Tenets of Trumpism – from Political Realism to Populism, „Przegląd Politologiczny” 2018, nr 3, s. 83-93.

Is America safer today? The first changes to U.S. foreign and security policy during the presidency of Donald Trump, “Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2017, s. 161-178.

American Plans To Build Democracy In The Middle East After 9/11: The Case Of Iraq, “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” 2018, Vol. 21, No. 1, s. 11–32.

Hard power versus soft power zmiana polityki zagranicznej USA z ofensywnej na defensywną za rządów Baracka Obamy, “Annales UMCS Sectio: K Politologia”, 2017, vol. XXIV, nr 2, s. 29-46.

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2016, nr 3, t. 53, s.133-153.

The American Military Strategy to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria: Assumptions, Tactics and Effectiveness, „Polish Political Science Yearbook” 2016, Volume 45, s. 317–336.

Globalizacja tortur – o programie tajnych więzień CIA na świecie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, nr 45, s. 207-233.

Zwalczanie terroryzmu po 9/11 – nowe procedury, uprawnienia i narzędzia amerykańskich służb specjalnych, [w:] Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.), Służby Specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 247-259.

National Security Letters — A Controversial FBI Tool to Fight Terrorism, „Internal Security” 2015, Vol. 7(2), s. 71–90.

Dydaktyka

Systemy polityczne, teoria stosunków międzynarodowych, polityka zagraniczna USA, bezpieczeństwo międzynarodowe

Tematyka seminariów dyplomowych: polityka zagraniczna USA; bezpieczeństwo międzynarodowe (m.in. operacje zbrojne, zwalczanie terroryzmu, działalność organizacji terrorystycznych); bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (m.in. funkcjonowanie służb specjalnych); systemy polityczne.