Książka przykładowa

Jesteś tutaj: Strona główna » Biała biblioteka » Książka przykładowa

Książka w trakcie procesu wydawniczego.

 

Celem autora przygotowywanej książki było omówienie genezy, założeń programowych i działalności Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych w latach 1937-1939. Kontekst wyznaczały tu nie tylko zjawiska zachodzące w ostatnich latach II RP w ruchu związkowym, ale również nader skomplikowana sytuacja polityczna w Polsce, a do pewnego stopnia – zważywszy na procesy zachodzące na arenie międzynarodowej – także i na świecie.