dr hab. Grzegorz Zackiewicz

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Grzegorz Zackiewicz

dr hab. Grzegorz Zackiewicz

prof. UwB

1716g.zackiewicz@uwb.edu.pl

lokalizacja: Budynek WHiNP, pokój 137
dyżur w semestrze zimowym: 
środa, 14.45-15.30 (stacjonarnie, pokój 137)
środa, 18.45-19.30 (on-line, Edu Portal)

 

ORCID: 0000-0001-9726-7163

USOS

Informacje ogólne

1996 – magisterium (historia na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku)

1996-2000 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

od 1999 – pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku

2002 – doktorat (na Uniwersytecie w Białymstoku)

2014 – habilitacja ( na Uniwersytecie w Białymstoku)

2018 – profesor uczelni ( na Uniwersytecie w Białymstoku)

od 2018 – redaktor naczelny rocznika „Studia Podlaskie”

Badania

Zajmuje się przede wszystkim historią polityczną i historią idei I połowy XX wieku. W swoich badaniach podejmuje m.in. wątki dotyczące: relacji polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich, antyliberalnych koncepcji w polskiej i europejskiej myśli politycznej oraz funkcjonowania ruchów politycznych i społecznych, zwłaszcza zaś dziejów związków zawodowych na ziemiach polskich.

Najważniejsze publikacje

Monografie

Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918-1939, wyd. Arcana, Kraków 2004, ss. 836.

 Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, wyd. Avalon, Kraków 2013, ss. 792.

Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego 1930-1939, wyd. Prymat, Białystok 2016, ss. 237.

 W krainie zesłań. Losy Polaków na Syberii do 1914 roku, wyd. Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2019, ss. 160.

Redakcje

[współredaktor: A. Dobroński] Półwiecze. Studia historyczne w Białymstoku 1968-2018, wyd. „Buk”, Białystok 2018, ss. 304.

Artykuły

Z dziejów syndykalizmu polskiego: geneza i działalność Generalnej Federacji Pracy (1928-1931), „Dzieje Najnowsze” 2007, z. 1, s. 25-39.

 Przełomy w życiu Kazimierza Zakrzewskiego, [w:] Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, red. M. Dąbrowska, Warszawa-Łódź 2015, s. 263-293.

 Opinie i wyobrażenia na temat Rosji w polskich drukach ulotnych z lat pierwszej wojny światowej, [w:] Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 roku), red. M. Karpińska, Warszawa 2018, s. 145-159.

 Polish political elites on events in Russia in the first months after the Novemeber 1917 Bolshevik coup d’état, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, t. LIII (3), s. 89-109.

 The February Revolution and its Consequences In Propaganda of Leftist Circles in the Kingdom of Poland in 1917, „Res Historica” 2019, nr 47, s. 227-245.

Dydaktyka

Zajęcia: głównie na kierunku Stosunki Międzynarodowe

Tematyka seminarium licencjackiego i magisterskiego:

szeroko pojęte życie polityczne w państwach Europy Zachodniej, obu Ameryk oraz na obszarze postsowieckim.

 Doktorant: mgr Norbert Szklarzewski