mgr Jakub Kozłowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Jakub Kozłowski

mgr Jakub Kozłowski

doktorant

Informacje ogólne

 

W 2018 obrona pracy licencjackiej na kierunku historia, zatytułowanej Zróżnicowanie majątkowe w powiecie grodzieńskim w II połowie XVIII wiek ,  promotor dr Radosław Poniat

Obrona pracy magisterskiej w roku 2020. Tytuł pracy: Gospodarka w folwarkach klucza kieleckiego biskupstwa krakowskiego w latach 1635-1645  napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kukli

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską: Rodzina i gospodarstwo domowe ludności wiejskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVIII wieku, pod opieką dr hab. Marzeny Liedke, prof. UwB

 

Badania
Udział w grantach i projektach badawczych:

Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje, Narodowe Centrum Nauki, (wykonawca)

Najważniejsze publikacje

Dydaktyka