dr hab. Jan Snopko

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Jan Snopko

dr hab. Jan Snopko

prof. UwB

snopko@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 137

dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 15.00

ORCID:  0000-0002-5154-795X

USOS

Informacje ogólne

Studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1983 r. zatrudniony na stanowisku asystenta-stażysty tej uczelni. 

Doktorat obroniony w 1994 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, praca doktorska pt. „Polskie Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół « w Galicji 1867-1914”, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Wrzoska.

Habilitacja w 2010 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie rozprawy pt. „Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918”.

Wicedyrektor i dyrektor (2012-2019) Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB, kierownik Zakładu Historii Wojskowości i Stosunków militarnych (aktualnie Pracowni Historii Wojskowości).

Przez wiele lat członek zarządu (prezes, wiceprezes, aktualnie skarbnik) Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku. Od 2001 r. sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Białymstoku.

Badania

– historia społeczno-polityczna oraz historia wojskowości XIX – pierwszej połowy XX w.,

– I wojna światowa i okupacja niemiecka na ziemiach polskich,

– walka o niepodległość Polski 1914-1920,

– służba Polaków w armii rosyjskiej przed i w czasie I wojny światowej.

Kierownik grantu NCN „Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915”.

Najważniejsze publikacje

Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008, s. 479. 

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1914, Białystok 1997, s. 275.

Wpływ rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji na działalność polityczno-wojskową Józefa Piłsudskiego, [w:] 1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny?, red. J. Snopko i G. Zackiewicz, Białystok 2019, s. 44-52.

Dzieje Lipska w okresie PRL (1944-1989) [w:] Nadbiebrzański gród. Dzieje Lipska, pod red. A. Cz. Dobrońskiego, Lipsk 2019, s. 215-295.

Legiony Polskie i Polska Organizacja Wojskowa na Mazowszu, „Studia Mazowieckie” 2018, nr 2, s. 101-120. 

Vmeste s Rossiej ili protiv nee?: dilemmy Polâkov nakanune Pervoj mirovoj vojny, [w:] Nakanune Velikoj vojny: Rossiâ i mir: sbornik dokladov i statej, red. M. B. Smolnik, K. A. Zalesskij, Moskva 2014, s. 158-167.

Udział członków „Sokoła” w zbrojnej walce o niepodległość Polski (1914-1919), „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 2 (28), s. 39-52. 

Szczypiorno 1917 – drugie San Domingo? „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4, s. 41-59.

Werbunek do wojska polskiego na terenie Królestwa po akcie 5 listopada 1916 roku (XI 1916 – V 1917), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XLII, 2005, s. 127-147.

„Sokół”-leaders attitude towards sport. The example of Galicja at the end of the nineteenth and the beginning of  the twentieth centuries, [w:] Arnd Krüger, Angela Teja, Else Trangbæk (Herausgeber), Europäische Perspektiven zur Geschichte von Sport, Kultur, und Tourismus, Berlin 2000, s. 11-18.

Dydaktyka

 Prowadzi zajęcia z historii XIX w., historii wojskowości XIX-XX w., źródłoznawstwa i edytorstwa historycznego.

Opieka naukowa nad doktorantami: mgr Radosław Wnorowski, mgr Marek Ostaszewski, mgr Artur Golak.