dr hab. Krzysztof Boroda

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Krzysztof Boroda

dr hab. Krzysztof Boroda

Adiunkt

k.boroda@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 110
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 13.00-14.30

ORCID: 0000-0002-9423-2990

Academia

USOS

Informacje ogólne

1990–1995 studia magisterskie na kierunku historia, na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku

1995 – zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku

2004 – stopień doktora – Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu

2018 – stopień doktora habilitowanego – Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku

 

Badania

Aktualne badania skupiają się na przemianach gospodarczych zachodzących na terenie Królestwa Polskiego w XVI wieku, ewolucji systemu administracyjno-skarbowego państwa polsko-litewskiego. Odrębnym polem badań jest problem systemów miar funkcjonujących na terenie Królestwa Polskiego w XV–XVII wieku.

Wykonawca w grantach:

Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana? (2007-2009);

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX w. (2013 – 2017 NPRH);

Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska (2014 – 2018 NPRH);

Atlas Historyczny Polski – dopełnienie serii (2015 – 2020 NPRH);

W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim (2016- 2019 NPRH).

 

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, ss. 403.

Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 880. 

 

Artykuły:

Przestrzenne zróżnicowanie wysokości cen żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa na terenie Królestwa Polskiego w lustracja królewszczyzn z lat 1564-1565, „Studia Geohistorica”, 7 (2019), s. 235-247.

Wpływy z czopowego jako wskaźnik lokalnego zróżnicowania poziomu produkcji
piwa pełnego w miastach Królestwa Polskiego w latach 60. XVI w.
, “Studia Geohistorica”, 4 (2016), s. 66-80.

O przydatności rejestrów poborowych w badaniach demograficznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 33 (2014), s. 21-38.

Gospodarka Cesarstwa Rzymskiego w V wieku, [w:] Świat rzymski w V wieku, pod red. R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010, s. 329-364.

Drobna szlachta w Królestwie Polskim
w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 78 (2017), s. 39-65.

Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 37 (2015), nr 2, s. 27-52.

From King’s Finance to Public Finance – Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386-1572), (współautor P. Guzowski), [w:] The Financial Crises, Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze University Press 2016, s. 451-470.

Dydaktyka

Prowadzenie zajęć z zakresu szeroko nauk pomocniczych historii, pisania akademickiego oraz kursu historii średniowiecza.