dr hab. Krzysztof Buchowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Krzysztof Buchowski

dr hab. Krzysztof Buchowski

prof. UwB

k.buchowski@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 119

dyżur w semestrze zimowym: piątek, 15.00-16.30

ORCID: 00000-0003-3222-1994

Google Scholar

USOS

Informacje ogólne

Ukończył studia historyczne na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w 1993 r. Pracę doktorską obronił pod kierunkiem prof. Piotra Łossowskiego w 1999 r., a habilitował się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w 2007 r.

Współzałożyciel Forum Dialogu Polsko-Litewskiego.

Zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego (z siedzibą w Kownie) i Radzie Programowej Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Członek kolegium redakcyjnego „Lietuvos istorijos metraštis“.

Badania

Historia Litwy oraz stosunków polsko-litewskich w XX i XXI w.

Najważniejsze publikacje

Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999.

Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.

Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2005.

Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006.

Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, apipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje, Vilnius 2012.

Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012. Główne kierunki i uwarunkowania, Białystok 2013.

Prezydentka Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 2 (3).

„Karta litewska” w polskiej polityce wschodniej – zderzenie resentymentów i nacjonalizmów, w: Polityka wschodnia Polski – miedzy fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, red. naukowa Stanisław Bieleń, Pułtusk-Warszawa 2019.

Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r., w: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX w., t. 4. Holokaust i powojnie (1939-1946), red. naukowa August Grabski, Warszawa 2019.

Dyktatura parlamentarna w stanie wyjątkowym. Litewski Sejm w latach 1920–1927, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 1 (150).

Dydaktyka

Zajęcia:

Historia XX w., historia państw bałtyckich, polityka zagraniczna oraz dyplomacja Polski i innych państw europejskich

Tematyka seminariów:

 – Najnowsze dzieje Litwy, Łotwy i Estonii (historia polityczna, społeczna, mniejszości narodowe, stosunki z sąsiadami)

– Polityka zagraniczna Polski (stosunki z sąsiadami, Polska w UE)

– Mniejszości narodowe (mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Europie i na świecie)

– Stosunki międzynarodowe w Europie i z udziałem państw europejskich (polityka zagraniczna państw europejskich)

Wypromowani doktorzy:

Dr Magdalena Lewonowska

Dr Bogusław Kosel

Doktoranci:

Mgr Dominik Wilczewski

Mgr Wiesław Rymajdo