dr hab. Krzysztof Filipow

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Krzysztof Filipow

dr hab. Krzysztof Filipow

prof. UwB

krzysztof.filipow@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 136

dyżur w semestrze letnim: poniedziałek, 13.00-13.30

ORCID: 0000-0002-0748-4277

USOS

Informacje ogólne

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego  w 1976 r. Pracę magisterską poświęconą społecznym aspektom orderów i odznaczeń polskich w XIX w. napisał pod kierunkiem prof. dr. Ireneusza Ihnatowicza

Doktorat w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie (promotor: prof. J. Sikorski, rec. prof.: J. Skowronek i P. Stawecki) obroniony był 1983 r. Była to pierwsza w Polsce monografia Orderu Virtuti Militari (1792-1939), która została następnie wydana w poszerzonej wersji w 1990 r.

Habilitacja w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (rec. prof.: S. K. Kuczyński, M. Klimecki, T. M. Nowak) 2005 r. Poświęcona była falerystyce polskiej XVII-XIX w.

Profesor „honoris causa” Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Kirovogradzie  w 2014 r.(UA).

Praca naukowo-dydaktyczna: Wyższa Szkoła Administracji Państwowej (Białystok) 1998-2000; Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Białystok) 2001-2010) prof. nzw.; Uniwersytet w Białymstoku 2005 do chwili obecnej prof. nzw.

Uczestnik międzynarodowych konferencji (z referatami) w: Finlandii, Czechach, Białorusi, Litwie, Ukrainie, Słowacji, Rosji, Rumunii, Włoszech, oraz krajowych.

Współpraca międzynarodowa z Uniwersytetami w Ukrainie (5); Słowacką Akademią Nauk, Słowackim Towarzystwem Numizmatycznym, Białoruskim Towarzystwem Numizmatycznym, Rumuńskim Towarzystwem Numizmatycznym.

Członek redakcji czasopism naukowych: „Biuletynu Numizmatycznego”; „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości” – wiceprzewodniczący; „Białostockich Tek Historycznych”.

Członek międzynarodowych Redakcji naukowych zespołów: „Numizmatyka” Słowackiego Towarzystwa Numizmatycznego przy Słowackiej Akademii Nauk; „The Ukrainian Numismatic Annual” (2017-2020) Instytutu Historii Ukraińskiej Akademii Nauk, Centralnoukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Georgija Skovorody w Perejesławiu Chmielnickim, „Naukovi Zapiski z Ukrainskoj Istorii” Instytutu Historii i Kultury Ukrainy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Georgija Skorovody i in.

 Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (1990-2012); wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Członek Rad Naukowych: „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Harcerstwa”.

Członek Rad Muzeów: Harcerstwa Polskiego w Warszawie; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; Łazienek Królewskich w Warszawie.

Członek Komisji Naukowych: Komisji Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk; Komisji Numizmatycznej KNH PAN; Komisji Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Badania

Historia wojskowości Polski i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem polskich formacji wojskowych w XX w. t. j.: Legiony Polskie; Legion Polski w Finlandii; Samoobrona Litwy i Białorusi (Samoobrona Mińska, Grodzieńska, Szczuczyńska, Nowogródzka, Wileńska). Wojsko Polskie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz podczas II wojny światowej (walki o Tobruk, walki o Monte Cassino II Korpusu Polskiego, 5 Kresowa Dywizja Piechoty). Inny aspekt zainteresowań to nauki pomocnicze historii m. in.: falerystyka, medalistyka, numizmatyka, heraldyka; oraz nauki pomocnicze historii wojskowości: munduroznastwo, bronioznawstwo, cmentarze wojenne i historyczne i inne. Kolejną sferą zainteresowań jest biografistyka wojskowa XIX-XX w. oraz dzieje pieniądza i banków.

Najważniejsze publikacje

Krzysztof Filipow, (współautor), Cmentarz  polski  w Montmorency, wyd. PIW, Warszawa 1986

Krzysztof Filipow (współautor), Przechodniu powiedz Polsce…, wyd. Arkady, Warszawa 1990

Krzysztof Filipow, Order Virtuti  Militari 1792-1945,  wyd. Bellona 1990

Krzysztof Filipow, Order Virtuti Militari, Seria: Ordery polskie,  wyd. Łuk, Białystok 1992

Krzysztof Filipow, Order Orła  Białego, Seria: Ordery polskie,   wyd. Łuk, Białystok 1995

Krzysztof Filipow, Krzyż i Medal Niepodległości, Seria: Ordery polskie,  wyd. Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska, Białystok 1997

Krzysztof Filipow, Falerystyka polska XVII-XIX wieku, wyd. Ośrodek Badań Histoii Wojskowej Muzeum Wojska, Białystok 2004

Krzysztof Filipow, Order Orła Białego, wyd. Buk, Białystok 2005

Krzysztof Filipow (współautor), Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, wyd. Demart, Warszawa 2008

Krzysztof Filipow, Order Świętego Stanisława, Seria: Ordery polskie, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska, Białystok 2009

Znak Honorowy Za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę Wojskową i Cywilną, Seria: Ordery polskie,   wyd. ZG Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Białystok – Warszawa 2010

Krzysztof Filipow (współautor), Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, wyd. Demart, Warszawa 2010

Krzysztof Filipow (współautor), 5 Kresowa Dywizja  Piechoty 1941 – 1947. Zarys dziejów, Londyn  2012, ss. 1097

Krzysztof Filipow (współautor), Order Virtuti Militari, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MON, Warszawa 2012

Krzysztof Filipow (współautor), Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, wyd. Bellona 2014

Krzysztof Filipow, Den’gi koncentracionnyh lagerej Tret’ego rejha: Bankavski Vestnik [specvypusk] 2016 nr 1 s. 62-67. „VII Meżdunarodnaâ numizmatičeskaâ konferenciâ „Numizmatika i geroičeskoe nasledie”. Minsk ; BY; 2015.09.15-2015.09.18

Krzysztof Filipow, Generalicja Samoobrony Litwy i Białorusi 1918-1919. W: Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919 / red. nauk. Wojciech Rojek i Andrzej Kastory. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016,  s. 175-192

Krzysztof Filipow, Obozowe środki płatnicze w II wojnie światowej – pieniądz obozów koncentracyjnych III Rzeszy. W: Pieniądz i mennice : studia i materiały / pod red. nauk. Krzysztofa Filipowa. Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, s. 116-131. Seria: Forum Numizmatyczne nr 1

Krzysztof Filipow, Od Orderu Świętego Stanisława do Orderu Odrodzenia Polski. W: Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU. 10 / pod red. Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016,  s. 49-71. Seria: Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, t. 10

Pieniądz i mennice : studia i materiały / pod red. nauk. Krzysztofa Filipowa. Białystok : Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2016. – 191, [1] s., Seria: Forum numizmatyczne nr 1

Krzysztof Filipow, Vojna posle vojny. Samooborona Litvy i Belarusi na rubeże 1918-1919 gg.   W: Voenno-istoričeskoe nasledie Pervoj mirovoj vojny v Respublike Belarus’ i Rossijskoj Federacii: problemy, izučeniâ, sohraneniâ i ispol’zovaniâ : sbornik naučnyh statej / red. kol. A. N. Nečuhrin i dr. Grodno : Učreżdenie obrazovaniâ „Gorodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni Ânki Kupaly”, 2016, s. 237-242

Krzysztof Filipow, Numizmatyka w „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera [w:] Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje, Białystok 2016, s. 281-289.

The Polish Legion in Finland,[w:] Mannerheim and Polish-Finnish Political and Military Relations 1917-1946, Warsaw 2018.

Blask orderów, (współautor) wyd. Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2019.

Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki honorowe i pamiątkowe II Rzeczypospolitej (1919-1939), Warszawa 2019.

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino i jego recepcja w 2 Korpusie Polskim, [w:]Monte Cassino. 2 Korpus w bitwie o Monte Cassino – stan badań w 75-lecie bitwy, pod  red. T. Siewierskiego, Monografie Politechniki Koszalińskiej nr 365, Warszawa 2019.

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, a sytuacja w regionie północno-wschodnim odrodzonej Polski, [w:] Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, wyd. PAN, Olsztyn 2019.

Dydaktyka

Historia 1918-1945 (wykład i proseminaria), warsztat historyka XX w., konflikty militarne USA w XX w., grupy etniczne USA, nauki pomocnicze historii wojskowej, bronioznawstwo, munduroznawstwo, wykład monograficzny: „Pecunia non olet. Z dziejów pieniądza i banków”, seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie.