Liga Kobiet w terenie

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Projekty » Studia kobiece » Liga Kobiet w terenie
Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źródeł
Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źródeł

Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989)

prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja
źróde

Nr projektu: 2017/25/B/HS3/02015

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj projektu: Opus

Kierownik: dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Wysokość finansowania: 595.280 zł

Rozpoczęcie: 2018

Opis

Celem projektu badawczego jest ukazanie działalności Ligi Kobiet w terenie, na poziomie województw, powiatów, miast, osiedli, dzielnic, zakładów pracy, miejsc zamieszkania kobiet. Podczas projektu realizowane są kwerendy materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach państwowych (m.in. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwa państwowe w miastach wojewódzkich), w archiwach Ligi Kobiet Polskich, analizowane materiały prasowe periodyków wydawanych przez organizację (m.in. „Naszej Pracy”, „Zwierciadła”) oraz literatura przedmiotu (publikacje polskie i w języku obcym). Celem projektu jest więc ukazanie znaczenia, ewolucji i rozwoju Ligi Kobiet na poziomie regionalno-lokalnym Polski i dalej na przestrzeni kraju w okresie Polski Ludowej. Wyniki badań są upowszechniane w opracowaniach polskich, publikacjach i konferencjach krajowych i za granicą. Badania nad działalnością Ligi Kobiet na poziomie regionalnym i lokalnym mają charakter zupełnie nowatorski. Nie były dotąd prowadzone. Wyniki projektu znacząco pogłębią wiedzę naukową nad dziejami kobiet polskich w XX w., w tym polskimi ruchami kobiecymi a także nad wciąż słabo opracowaną tematyką dotyczącą dziejów kobiet w Polsce Ludowej. Wyniki projektu wpiszą się w potrzebę zapełnienia luki badawczej dotyczącej przede wszystkim wkładu Polek w historię kobiet Europy, zwłaszcza Europy północno-wschodniej po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r.

Wykonawcy

Małgorzata Dajnowicz

Adam Miodowski

Maria Bauchrowicz-Tocka

Agnieszka Zaniewska

Wystąpienia

+

Publikacje