mgr Maciej Kwiatkowski

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Doktoranci » mgr Maciej Kwiatkowski

mgr Maciej Kwiatkowski

doktorant

Informacje ogólne

W 2016 rozpocząłem studia na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2019 roku obroniłem pracę licencjacką, poświęconą stosunkom polsko-szwedzkim za panowania Gustawa II Adolfa, pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kukli.

W 2021 roku obroniłem pracę magisterską, porównującą rozwój gospodarczy starostwa gniewskiego oraz knyszyńskiego, w ciągu XVI-XVIII stulecia. Promotorem rozprawy ponownie został prof. dr hab. Cezary Kuklo.

Od tego samego roku kontynuuję badania związane z historią gospodarczą, w ramach powstającej dysertacji na temat stosunków społeczno-gospodarczych w ekonomii grodzieńskiej, w XVI-XVIII wieku, pod opieką dr hab. Piotra Guzowskiego.

Badania

W swoich badaniach koncentruję się na szeroko rozumianej problematyce społeczno-gospodarczej epoki nowożytnej. Główny obszar moich zainteresowań obejmuje dochodowość i zarządzanie własnością ziemską wraz z czynnikami, wpływającymi na intratność danych jednostek osadniczych. W tym aspekcie szczególną uwagę poświęcam klęskom elementarnym, zniszczeniom wojennym oraz tempie odbudowy i przeobrażeniom określonych kompleksów.

Drugą sferę badawczą stanowi historia chłopów w epoce staropolskiej. Do analizowanych zagadnień należy: struktura społeczna i zawodowa mieszkańców wsi, sposób zarobkowania chłopów oraz ich powinności.

Najważniejsze publikacje

Kwiatkowski M., Dochodowość starostwa gniewskiego w XVI-XVIII wieku. Kierunki przeobrażeń gospodarczych oraz struktura przychodu, Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych (przyjęte do druku)

Kwiatkowski M., Dochodowość starostwa knyszyńskiego w epoce staropolskiej (XVI-XVIII w.), (przyjęte do druku)

Kwiatkowski M., Sztuka melorecytacji. Studia nad genezą muzyki rap, Vade Nobiscum. Studia z XIX i XX wieku, t. 23, red. Cyprian Wiśniewski, Krzysztof Gryglewski, Jakub Kuliś, Jakub Pisarski, s. 139-157.

Kwiatkowski M., Bitwa pod Treiden 22 stycznia (2 lutego) 1628 roku, Minione Lata. Historia ciągle aktualna, nr 4.

Dydaktyka