„Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych w latach 1991-2021”, Białystok 11-13 maja 2022 r.

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Działalność naukowa » Konferencje » „Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych w latach 1991-2021”, Białystok 11-13 maja 2022 r.

„Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych w latach 1991-2021”, Białystok 11-13 maja 2022 r.

Czas: 11-13 maja 2022 r.

Miejsce: Białystok

Organizatorzy:

Centrum Badań nad Obszarem Poradzieckim

Katedra Stosunków Międzynarodowych (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB)

Założenia

UWAGA: PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ!!!

Rok 1991 przyniósł na obszarze Eurazji geopolityczne, gospodarcze i kulturowe trzęsienie ziemi a kolejne dziesięciolecia udowodniły, że to dopiero początek fascynującego okresu, w którym dynamika zmian nie maleje, przeciwnie, w państwach poradzieckich nieustannie dokonują się przekształcenia modeli: rozwoju ekonomicznego, przywództwa, czy legitymizacji władzy i systemów politycznych. Równie intensywne przeobrażenia objęły sferę polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i pozostałych państw poradzieckich, a w jej ramach kluczowe okazały się problemy parapaństw, rozmrażania konfliktów zbrojnych czy permanentnej turbulentności tego obszaru. Do gry na terytorium Eurazji wkroczyli nowi państwowi (UE, USA, Chiny, Turcja, Iran, Indie, Korea Południowa, kraje Zatoki Perskiej, Japonia) i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych, umożliwiając państwom poradzieckim reinterpretację relacji zarówno z Zachodem, Dalekim i Bliskim Wschodem, ale także realizację wielowymiarowych projektów reintegracji oraz nowych wektorów dyplomacji surowcowej. Z perspektywy trzydziestolecia należy zauważyć również, że na szczególną uwagę w badaniach obszaru poradzieckiego zasługują kwestie społeczne i tożsamościowe a także powiązane z nimi przemiany demograficzne, kulturowe czy nieodłącznie związany z nimi problem migracji.

Proponujemy, by główne problemy podejmowane na konferencji obejmowały:

• Politykę zagraniczną i wybory cywilizacyjne państw obszaru poradzieckiego

• Aktywność polityczną graczy zewnętrznych na obszarze poradzieckim

• Relacje między państwami obszaru poradzieckiego

• Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim

• Omówienie roli polityki surowcowej i energetycznej państw obszaru poradzieckiego w gospodarce światowej

• Kwestie potencjału militarnego poszczególnych państw obszaru poradzieckiego

• Międzynarodowe uwarunkowania i perspektywy rozwoju poszczególnych państw obszaru poradzieckiego

Mamy świadomość, że trzydziestolecie obszaru poradzieckiego wymaga wielowymiarowych badań, podsumowań i dyskusji, do których serdecznie Państwa zapraszamy. Mamy nadzieję, że konferencja nie tylko pozwoli podtrzymać długoletnia tradycję prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku badań wschodnich, ale również otworzy nowe perspektywy badawcze, będzie polem gorących polemik oraz okazją do popularyzacji wyników badań wschodoznawczych, prowadzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Konferencja planowana jest w trybie stacjonarnym w dniach 11–13 maja 2022 roku, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany jej formuły na hybrydową w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej. Wstępną agendę konferencji przedstawiamy w załączeniu.

Terminy i kwestie organizacyjne

UWAGA: PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ!!!

> Link do rejestracji <

lub przesłania uzupełnionego formularza pdf na mail: obszarporadziecki@uwb.edu.pl

>FORMULARZ PDF<

Harmonogram:

Do 15 kwietnia 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń wraz ze streszczeniem 1–2 strony

Do 20 kwietnia 2022 r. dokonanie opłaty konferencyjnej

Do 30 kwietnia 2022 r. przygotowanie programu konferencji

Do 20 kwietnia 2022 r. dokonanie dopłat za noclegi (warunek potwierdzonej rezerwacji)

Sekretarze Kongresu:

Dr Beata Goworko-Składanek, tel. +48 662 454 685

Dr Wojciech Walczak +48 695 752 786

Dr Justyna Olędzka +48 501 384 374

mail: obszarporadziecki@uwb.edu.pl

Program konferencji

Program umieścimy po zarejestrowaniu zgłoszonych tematów.