Mapa a tekst. Związki kartografii z literaturą i innymi tekstami kultury

Czas: 16-18 września 2020 roku

Miejsce: Supraśl

Organizatorzy:
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Założenia
Terminy i kwestie organizacyjne

Termin zgłoszeń: termin i miejsce konferencji na tę chwilę pozostają bez zmian.

Nowe terminy:

  • nadsyłanie propozycji referatów wraz ze streszczeniem (1000 – 1800 znaków) do 10 czerwca 2020 roku na adres: konferencjakartograficzna@gmail.com
  • kwalifikacja propozycji referatów – publikacja komunikatu nr 3 na stronach internetowych Zespołu Historii Kartografii oraz w mailach kierowanych do zainteresowanych (przełom czerwca i lipca 2020)
  • Opłaty konferencyjne należy wpłacić do 10 sierpnia:
    • studenci i doktoranci – 100 zł
    • pozostali uczestnicy – 350 zł
  • Opłatę należy wnieść do 1 sierpnia 2020 r.

na konto:
Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa nr 93 1130 1017 0020 1466 8520 0002 z dopiskiem: XXXIII OKHK, imię i nazwisko uczestnika

W razie wszelkich wątpliwości i uwag prosimy pisać na adresy: konferencjakartograficzna@gmail.com; k.lopatecki@uwb.edu.pl; jakub.niedzwiedz@uj.edu.pl.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom wyżywienie. Dodatkowo osobom wygłaszającym referaty przysługują dwa noclegi w pokojach dwuosobowych (z 16 na 17 i z 17 na 18 IX). Możliwa jest również zamiana na pokój 1-osobowy, co wiąże się z dodatkową opłatą 70 zł/dobę. U pozostałych osób koszt zakwaterowania wynosi 110 zł lub 180 zł za dobę (pokój 1 lub 2-osobowy). Noclegi przewidziane są w miejscu obrad konferencji, w hotelu „Supraśl” (ul. Białostocka 19, Supraśl). Szczegółowy formularz zgłoszenia zostanie rozesłany uczestnikom wraz z komunikatem nr 3.

Program konferencji