dr hab. Oksana Voytyuk

Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Oksana Voytyuk

dr hab. Oksana Voytyuk

Adiunkt

oksana.voytyuk@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 118
dyżur w semestrze zimowym: aktualizacja! środa, 13.00

ORCID: 0000-0001-6452-2893

Academia

ResearchGate

USOS

Informacje ogólne

Jestem absolwentką wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki.  Specjalizacja – polityka, gospodarka, prawo państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2005 roku zostałam słuchaczką Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie oraz doktorantką Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

14 czerwca 2010 roku obroniłam pracę doktorską pt.: Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Grzegorz Janusz (UMCS). Z Uniwersytetem w Białymstoku jestem związana od października 2010 roku.

W 2019 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości”.

Badania

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących obszarów:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne (w tym odnawialne źródła energii)
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne (z wyszczególnieniem kwestii bezpieczeństwa wody);
 3. Kwestie związane z Ukrainą z wyszczególnieniem problemu Tatarów Krymskich i aneksji Krymu.
Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości, Wydawnictwo: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2018, 527 s. (ISBN 978-83-64103-23-0).
 2.  Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, 2012, 456 s.

Artykuły:

 1. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o europejski rynek gazu [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej, red. nauk.  Mirosław Banasik Agnieszka Rogozińska, Wydawnictwo Difin 2019.
 2. Energy blockade of Donbass and its consequences for Ukraine„Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 4/2019, T. 22, s. 97-114.
 3. Stereotypes Related to Internally Displaced Persons from Donbass in Ukrainian Society, „Przegląd politologiczny”, 3/2019, pp. 93-105. DOI : 10.14746/pp.2019.24.3.8
 4. Kilka uwag na temat świadomości narodowej mieszkańców Donbasu, w: Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, red. nauk. A. Furier, Poznań 2017, s. 233-273.
 5. Deportacja Tatarów Krymskich w 1944 roku oraz jej skutki, „Białostockie Teki Historyczne” 2016, T. 14 s. 145-158.
Dydaktyka

Bezpieczeństwo energetyczne, geografia polityczna, water security, smart-cities

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

 1. Kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, ekologicznym, zrównoważonym rozwojem i smart-cities.
 2. Problemy obszaru postradzieckiego (polityka i bezpieczeństwo, kwestie społeczne) z wyszczególnieniem problemów ukraińskich.