mgr Piotr Wojnarowicz

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Doktoranci » mgr Piotr Wojnarowicz

mgr Piotr Wojnarowicz

doktorant

voynar@gmail.com

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 127

Informacje ogólne

Pochodzę z Warszawy, gdzie studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zakończyłem obroną pracy magisterskiej pt. „Problem Zaolzia a perspektywy współpracy polsko-czechosłowackiej” Następnie studiowałem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie obroniłem pracę magisterską pt. „Powstanie, działalność i rozwiązanie Zakonu Templariuszy studium historyczno-prawne”. Otrzymałem również dyplom na podyplomowym Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także zdobyłem certyfikat CAE języka angielskiego.

Od 2005 roku uczestniczę w ruchu rekonstrukcyjnym historii (XV, XVI i XVII wiek), jako współzałożyciel stowarzyszenia pod nazwą „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Braci Rycerskiej Malleus Maleficarum”, gdzie zajmuje się m.in. popularyzacją historii i postaw patriotycznych wśród młodzieży. Jestem współorganizatorem a także osobą zajmującą się dbałością o merytoryczną stronę licznych imprez historycznych, odbywających się między innymi w Mińsku Mazowieckim, Czersku, Barczy i Warszawie.  Aktywnie uczestniczę w trzecim sektorze – jestem Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Warszawy.

 

Badania

Moje zainteresowania badawcze wiążą się z obszarem badawczym zarówno historii ustroju i prawa, jak i historii wojskowości, a aktualnie koncentrują się wokół parlamentaryzmu, kultury politycznej i historii prawa okresu zygmuntowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po rokoszu Zebrzydowskiego. Równolegle interesuje mnie naukowe opracowanie podstaw wiedzy o ruchu rekonstrukcyjnym (zwłaszcza w kontekście public history). W wolnych chwilach lubię prowadzić badawcze „wycieczki” w różne obszary historii wojskowości, nie tylko nowożytne, ale też i krucjatowe, a także z czasów II RP.

Do tej pory ukazało się kilkanaście moich publikacji naukowych, nad następnymi pracuję, podobnie nad monografią naukową dotyczącą rekonstrukcji historycznej okresu „okołogrunwaldzkiego”. Uczestniczyłem aktywnie w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, wygłaszając referaty – zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadzę projekt serii prelekcji historycznych pod nazwą „Międzykonwentowy poczet władców”, gdzie na dużych imprezach dla miłośników literatury przybliżam fakty historyczne, jednocześnie zwalczając ahistoryczne mity, z życia władców Polski i Europy okresu średniowiecza i nowożytności.

Najważniejsze publikacje

Wojnarowicz P., Dekret Ad gentes divinitus i jego wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego, [w:] Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2013, s.179-192.

Wojnarowicz P., Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI, [w:] Kościół i Prawo 3 (16) 2014, nr 1, s.109-121.

Wojnarowicz P., Idea of Northern Crusades and their impact on the creation of Livonian Order, [w:] Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI, Budapeszt 2018, s.119-122.

Wojnarowicz P., Dwa testamenty Stanisława Żółkiewskiego, [w:] Relacje międzypokoleniowe w

epoce staropolskiej, Łódź 2018, s.149-163.

Wojnarowicz P., Політична та військова варшавська угода 1920 p. та її значення для польсько-українських відносин, [w:] Боротьба за незалежність: польський і український виміри (1914-1921 рр.), Charków 2018, s.107-124.

Wojnarowicz P., Małysiak J., Z doświadczeń rekonstruktora – o ludziach przedstawiających świat, którego już nie ma, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa 2018, s.174-180.

Wojnarowicz P., Dedykacje jako forma komunikacji z odbiorcą na przykładzie Polityki Arystotelesa przełożonej przez Sebastiana Petrycego z Pilzna, [w:] Komunikacja w epoce staropolskiej, Łódź 2018, s.75-84.

Wojnarowicz P., Małysiak J., Profesjonalizacja ruchu rekonstrukcyjnego na przykładzie odtwórstwa okresu „okołogrunwaldzkiego” (początek XV wieku), [w:] Wiadomości historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie 6/2018, s.24-27.

Wojnarowicz P., Sytuacja geopolityczna Europy i basenu Morza Śródziemnego w drugiej połowie XI wieku – przyczyny zainicjowania wypraw krzyżowych, w: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII, Budapeszt 2019, s.170-172.

Wojnarowicz P.,Reception of King Henry of Valois and his French Court in the eyes of Polish Nobility, w: Otherness in literature and arts, Novi Sad 2019, s.168-173.

Wojnarowicz P., „People’s Crusade – an ouverture to the First Crusade”, w: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII, Budapeszt 2020, s.106-108.

Wojnarowicz P., „ Liber ad Milites Templi de laude novae militia – monumental work of Saint Bernard of Clairvaux”, w: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IX, Budapeszt 2020, s.119-121.

Wojnarowicz P., Małysiak J. Gord and Knights Tournament in Byczyna as an Example of History Management in Public Space – Interactive Historical Marketing and its Educational and Promotional Values, [w:] European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 1, 609-622, 2021

Wojnarowicz P., „38 Dywizja Piechoty – struktura i szlak bojowy” w: „Projekt badawczy „Wytyczno” 2019-2020. Wspomnienia walk Korpusu Ochrony Pogranicza z sowieckim agresorem”, Wrocław 2020 s.117-126.

Dydaktyka

+