Koła naukowe na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Koła naukowe na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

Koła naukowe na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW (SKNH)

Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB powstało w listopadzie 1969 r. z inicjatywy prof. Andrzeja Wyrobisza i jest najstarszą organizacją tego typu działającą na naszym Uniwersytecie. Przez progi SKNH „przewinęły się” niezliczone zastępy członków. Wielu z nich pracuje aktualnie na Uniwersytecie w Białymstoku inni z powodzeniem spełniają się w placówkach kulturalnych, muzeach, archiwach. Możliwość uczestnictwa w działalności Koła jest, niewątpliwie, wielką przygodą i sposobem rozwinięcia swoich zainteresowań. Członkowie SKNH UwB uczęszczają na spotkania sekcji tematycznych, organizują konferencje naukowe, wydarzenia kulturalne, wyjazdy krajoznawcze i wykłady, biorą również czynny udział w konferencjach i sesjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie i badawcze.

nowa strona: http://sknhuwb.wordpress.com

https://www.facebook.com/uwb.sknh

SKNH – o nas


Kontakt: sknhuwb@gmail.com

OPIEKUN NAUKOWY SKNH

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

AKTUALNY ZARZĄD SKNH 2020

 • Przewodniczący – Paweł Roszkowski (roszkowski.pawel@o2.pl)
 • Zastępca przewodniczącego – Patryk Moczulski
 • Sekretarz – Kamil Zdrojewski
 • Skarbnik – Bartosz Wałkiewicz

SEKCJE WEWNĄTRZ SKNH

 • Sekcja Historii Regionu – opiekun naukowy: dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB

Przewodnicząca – Izabela Fiedorczuk

 • Sekcja Historii Propagandy – opiekun naukowy: dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB

Przewodniczący – Patryk Moczulski

 • Sekcja Historii Starożytnej – opiekun naukowy: dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Przewodniczący – Bartosz Wałkiewicz

 • Sekcja Historii Wojskowości – opiekun naukowy: dr Tomasz Wesołowski, opiekun pomocniczy: dr Piotr Popławski

Przewodniczący – Kamil Zdrojewski

Zastępca przewodniczącego – Mateusz Oleszczuk

MINIONE LATA. HISTORIA CIĄGLE AKTUALNA

To kwartalnik popularyzatorsko-edukacyjny skierowany głównie do młodzieży licealnej, ale także do wszystkich zainteresowanych historią. Autorami artykułów są studenci i członkowie Koła Naukowego. Celem naszego pisma jest promocja historii jako atrakcyjnej nauki oraz pola do rozwoju osobistego.

Kolegium redaktorskie „Minionych lat”: mgr Monika Kozłowska, mgr Marek Ostaszewski, mgr Łukasz Baranowski

Opiekun naukowy: dr hab. Marzena Liedke

Wszystkich zainteresowanych publikowaniem prosimy o kontakt pod adresem mailowym sknhuwb@gmail.com


KOŁO NAUK POLITYCZNYCH

ZARZĄD:

 • Prezes: Michałowska Paulina
 • I zastępca prezesa: Pawluczuk Katarzyna
 • II zastępca prezesa: Prymaka Olga
 • Sekretarz: Kućmierowska Alicja
 • Skarbnik: Bójko Natalia

Funkcję opiekuna naukowego Koła pełni dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Kontakt: kolonaukpolitycznych.uwb@gmail.com


Koła Nauk Politycznych – sekcja- Myśli Politycznej imienia Ronalda Reagana.

Opiekun- Dr Małgorzata Ocytko
Przewodniczący- Tomasz Bortkiewicz
Kontakt- kolonaukowe.uwb@gmail.com


KOŁO NAUKOWE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

KNSM skupia nie tylko studentów stosunków międzynarodowych, ale także osoby,
które interesują się polityką zagraniczną, szeroko pojętą dyplomacją, sprawami międzynarodowymi, czy polityką poszczególnych państw, zwłaszcza naszego wschodniego pogranicza, oraz aktualnymi wydarzeniami na świecie.
Członkostwo w Kole daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju debatach, wykładach i konferencjach.

Opiekunem Koła jest mgr Anna Włodarczyk.

Zarząd aktualnie stanowią:
Przewodnicząca- Ewa Ambroziak
Wiceprzewodnicząca- Anna Kozłowska
Sekretarz- Kamil Popławski

Obecny skład Koła:

 1. Ewa Ambroziak
 2. Maciej Czyżewski
 3. Aleksander Firsowicz
 4. Marta Frankowska
 5. Magda Góryńska
 6. Paula Kondracka
 7. Anna Kozłowska
 8. Jacek Olchowik
 9. Kamil Popławski
 10. Karol Rogaczewski
 11. Wojtek Stypułkowski
 12. Izabela Bondar

Kontakt:

E-mail knsm.uwb@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/knsm.uwb

Przewodnicząca e.ambroziak38@gmail.com