Stypendia i akademiki

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok ak. 2022/2023

TerminCzynności postępowania
od 17.10.2022 r. godz. 10:00 do 31.10.2022 r. godz. 10:00Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
od 17.10.2022 r. godz. 10:00 do 25.10.2022 r. godz. 10:00Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB o stypendium rektora.
do 3.11.2022 r. godz. 14:00Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach o stypendium rektora cofniętych do uzupełnienia.
do 7.11.2022 r. godz. 14:00Uzupełnianie przez studentów braków we wnioskach cofniętych do uzupełnienia

(o stypendium socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Załączniki: Szczegółowy harmonogram

Składanie wniosków (i oświadczenia o dochodach) odbywa się wyłącznie elektronicznie!

Formularze zarejestrowane nie będą sprawdzane.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Formularze znajdują się w USOSweb UwB → zakładka dla wszystkich → ikonka wnioski.

Proszę śledzić status wniosku/oświadczenia o dochodach w systemie!


_____________________________________________________________________________

Informujemy, iż rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w miesiącu. Rozpatrywane są wnioski złożone w wersji papierowej do dziekanatu do 15 dnia miesiąca. W przypadku złożenia wniosków po tym terminie, będą one rozpatrywane w kolejnym miesiącu.

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na r.ak. 2022/2023 rejestrowane są elektronicznie w systemie USOS Web.

  • Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.
  • Przypominamy, że przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy wypełnić oświadczenie o dochodach za rok 2020. Osoby, których oświadczenie o dochodach za rok 2020 jest już w systemie USOS Web, nie muszę wypełniać nowego oświadczenia.
  • Osoby, które wypełniają oświadczenie po raz pierwszy przed wypełnieniem oświadczenia muszą zapoznać się z instrukcją dostępną w systemie USOS Web.
  • Wnioski należy rejestrować na komisji Dziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, a nie (Zespołu stypendialnego Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych).
  • Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta znajdują się na stronie: https://www.uwb.edu.pl/domy-studenta-3143.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademickim 2022/2023

 Czynności
Student kontynuujący studiaKandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023
od 26.07.2022 r. godz. 00:01od 18.08.2022 r. godz. 00:01Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2022 r. godz. 23:5931.08.2022 r. godz. 23:59Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2022 r.

12.08.2022 r.
01.09.2022 r.

02.09.2022 r..
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostekorganizacyjnych.
16.08.2022 r.05.09.2022 r.Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
17.08.2022 r.06.09.2022 r..Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

Załączniki:Oświadczenie do zwiększenia

 Załączniki do stypendium socjalnego 2022_23-2Pobierz

oraz

Instrukcja dostępną na stronie Uniwersytetu w Białymstoku w zakładce Student – Domy studenta

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wypełniane są elektronicznie przez system USOS Web.

Wszystkie instrukcje dotyczące wypełniania wniosków o stypendia, zapomogi, oświadczenia o dochodach oraz przyznanie miejsca w domu studenta dostępne są na stronie USOSWeb (https://usosweb.uwb.edu.pl)– po zalogowaniu – zakładka DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI.

KONTAKT:

mgr Paulina Zawistowska 

mail:   p.zawistowska@uwb.edu.pl

telefon: 85 745 74 97

pok. 116

Terminy wypłat stypendium w roku ak. 2021/2022
na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych
26 listopada 2021 r.
21 grudnia 2021 r.
27 stycznia 2022 r.