Stypendia i akademiki

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta rejestrowane są elektronicznie w systemie USOS Web.

  • Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.
  • Przypominamy, że przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy wypełnić oświadczenie o dochodach za rok 2019. Osoby, których oświadczenie o dochodach za rok 2019 jest już w systemie USOS Web, nie muszę wypełniać nowego oświadczenia.
  • Osoby, które wypełniają oświadczenie po raz pierwszy przed wypełnieniem oświadczenia muszą zapoznać się z instrukcją dostępną w systemie USOS Web.
  • Wnioski należy rejestrować na komisji Dziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, a nie (Zespołu stypendialnego Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych).
  • Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta znajdują się na stronie: https://www.uwb.edu.pl/domy-studenta-3143.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademickim 2021/2022

 Czynności
Student kontynuujący studiaKandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022
od 26.07.2021 r.godz. 00:01od 17.08.2021 r.godz. 00:01Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2021 r.godz. 23:5931.08.2021 r.godz. 23:59Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2021 r.

12.08.2021 r.
01.09.2021 r.
02.09.2021 r.
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostekorganizacyjnych.
13.08.2021 r.03.09.2021 r.Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
16.08.2021 r.06.09.2021 r.Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

Załączniki:

Oświadczenie do zwiększenia

oraz

Instrukcja dostępną na stronie Uniwersytetu w Białymstoku w zakładce Student – Domy studenta

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wypełniane są elektronicznie przez system USOS Web.

Wszystkie instrukcje dotyczące wypełniania wniosków o stypendia, zapomogi, oświadczenia o dochodach oraz przyznanie miejsca w domu studenta dostępne są na stronie USOSWeb (https://usosweb.uwb.edu.pl)– po zalogowaniu – zakładka DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI.

KONTAKT:

mgr Paulina Zawistowska 

mail:   p.zawistowska@uwb.edu.pl

telefon: 85 745 74 97

pok. 116

Terminy wypłat stypendium w roku ak. 2020/2021
na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych
26 listopada 2020 r.
21 grudnia 2020 r.
27 stycznia 2021 r.