prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel

prof. zw. UwB

t.chynczewska-hennel@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 127
dyżur w semestrze letnim: środa, 16.30-17.30

ORCID: 0000-0002-9847-4540

Academia

USOS

Informacje ogólne

Studia historii Uniwersytet Warszawski magisterium – 1976

Studia doktoranckie Instytut Historii PAN  1977–1981

Rozprawa doktorska Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku, promotor prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, Instytut Historii PAN 1982

Rozprawa habilitacyjna Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Instytut Historii PAN 1995

Tytuł profesora nauk humanistycznych – 2009

 

Zatrudnienie:

Instytut Historii PAN 1982-2009

Ukrainian Institute, Harvard University 1985-86

Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie 2002

Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki 2008-2012

Uniwersytet w Białymstoku od 2000

Kierownik Katedry Historii do XIX wieku oraz Edytorstwa Źródłowego

 

Członkini Komitetu Nauk Historycznych PAN 2012-2015, od 2020

Członkini Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

Przewodnicząca Rady Fundatorów Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki od 2012.

Członkini Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017-2019.

Członkini Polskiego PEN Clubu od 2019.

Członkini Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od 2020.

 

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagroda im Władysława Konopczyńskiego – 1995
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2007
 • Nagroda im. Księcia Konstantego Ostrogskiego – 2008
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2019
Badania
 • historia nowożytna powszechna i Rzeczypospolitej
 • historia dyplomacji nowożytnej
 • historia Ukrainy – Rusi
 • zagadnienia narodowościowe i religijne w I Rzeczypospolitej
Najważniejsze publikacje
 1. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku,Warszawa 1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss.188.
 2. Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, ss.252.
 3. Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie,pod red. T.Chynczewskiej-Hennel, N.Jakowenko, Lublin 2000 (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej), ss.184.
 4. Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV,
 • Marius Filonardi (1635-1643), volumen 1 (12 II 1635 – 29 X 1636), edidit Theresia Chynczewska – Hennel, Cracoviae 2003, Polska Akademia Umiejętności, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński, ss. 352.
 • Marius Filonardi (1635-1643), volumen 2 (1 XI 1636 – 31 X 1637), edidit Theresia Chynczewska – Hennel, Cracoviae 2006, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński, ss.380, Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV.
 • Marius Filonardi (1635-1643), volumen 3 (1 XI 1637 – 31 X 1638), edidit Theresia Chynczewska – Hennel, Cracoviae in press, Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński, Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV.
 1. Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636-1643,Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, ss.356.
 2. 350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)współredakcja z P.Krollem i M.Nagielskim, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, ss.719.
 3. Dzieje polskiej dyplomacji od X wieku do 1918 roku,Marek Barański, Teresa Chynczewska-Hennel, Andrzej Szwarc, Wydawnictwo BOSZ,  Olszanica 2010, ss.333.
 4. Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Katarzyna Wiszowata-Walczak, Białystok: Benkowski Publishing & Balloons 2012, ss.542.
 5. Historia wojen domowych w Polsce Alberta Viminy, w przekładzie Krzysztofa Żaboklickiego, pod redakcją, ze wstępem i komentarzami Teresy Chynczewskiej – Hennel, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2017, ss. 284.
 6. One World – Many Colours, NOMOS, Kraków 2019, ss.204.
Dydaktyka
 • Wykład: Historia Powszechna i Polski w epoce wczesnonowożytnej
 • Wykład: Historia dyplomacji nowożytnej
 • Seminarium magisterskie poświęcone historii I Rzeczypospolitej – państwa wielu narodów, wyznań i religii
 • Proseminarium poświęcone dyplomacji papieskiej i weneckiej w epoce nowożytnej

DOKTORANCI

Mgr Karolina Mosiej-Zambrano