dr hab. Tomasz Mojsik

Jesteś tutaj: Strona główna » Ludzie » Pracownicy » dr hab. Tomasz Mojsik

dr hab. Tomasz Mojsik

mail: tmojsik@uwb.edu.pl

lokalizacja: budynek WHiSM, pokój 100
dyżur w semestrze zimowym: poniedziałek, 10.00-11.00; wtorek, 13.00-14.30.

 

ORCID: 0000-0003-3890-7639

Academia

USOS

Informacje ogólne

Studiował historię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, choć 1 rok studiów historycznych odbył jeszcze na Filii w Białymstoku. Seminaria prof. B. Bravo, prof. W. Lengauera, a także seminaria filologiczne ukształtowały podstawy jego warsztatu badawczego, który łączy historię, filologię, ale także antropologię. Pracownikiem Instytutu Historii UwB został w 1998 r. wchodząc początkowo w skład Katedry Historii Polski i Powszechnej do k. XVIII w.

Pracę doktorską, pisaną pod kierunkiem prof. W. Lengauera, poświęcił Muzom w kulturze archaicznej i klasycznej (obrona: jesień 2007). Jej efektem są dwie książki wydane w 2011 r., z których jedna doczekała się recenzji w „Bryn Mawr Classical Review”.

Od 1.09.2019 do 31.08.2020 prodziekan, a od 1 września 2020 dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Twórca i prezes białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filologicznego, wieloletni członek zarządu głównego tegoż Towarzystwa. Członek białostockiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Badania

Badania nad kulturą antyczną, w tym szczególnie nad problematyką religijności, kultu Muz, instytucją mouseionu, kolekcjonerstwem antycznym, kultem poetów i intelektualistów, intelektualistami jako nową kategorią społeczną w kulturze europejskiej, mitem i mitografią antyczną, a także ogólniej nad kategoriami przestrzeni i pamięci.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Antropologia metapoetyki: Muzy w kulturze greckiej od Homer a do końca V w. p.n.e., Warszawa 2011

Between Tradition and Innovation: Genealogy, Names, and the Number of the Muses , Warsaw 2011 („Akme” nr 9).

Apollodor,  Biblioteka opowieści mitycznych , wstęp, tłumaczenie i komentarz, Wrocław 2018.

Orfeusz między Tracją a Pierią: mit, kult i tożsamość macedońska,  Białystok 2019.

W przygotowaniu:

Orpheus in Macedonia: Myth, Cult and Geography , Bloomsbury 2022.

Muses , Routledge 2023 (seria: „Gods and Heroes of the Ancient World”).

Artykuły:

Adventus regis: wejście jako praktyka komunikacyjna w perspektywie historyczno-antropologicznej , „Przegląd Historyczny” t. 106, z. 2 (2015), s. 249-285.

Timajos , cover-texts i kontekst narracyjny w analizie historycznej , „Historyka” t. 46 (2016), s. 249-269.

Hermippus FGrH 1026 F84: Dionysius I, the theatre and the cult of the Muses in Syracuse ,

„Klio” vol. 99.2 (2017), s. 485-512.

Alexandria as “Pi(m) pleian Thebes”? A Commentary on Posidippus 118 A.–B. (P. Berol. 14283),  „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik” vol. 205 (2018), s. 68-76.

From Hesiod’s Tripod to Thespian Mouseia  : Archaeological Evidence and Cultural Contexts , „Klio” vol. 101.2, (2019), 1-7.

Heliconian Nymphs, Oedipus’ Ancestry and Wilamowitz’s Conjecture (Soph. OT 1108),  „Classical Quarterly” (ns) vol. 69.1 (2019), 405-426.

Dydaktyka

Zajęcia:

historia starożytna, historia i narracja, antropologia historii

Tematyka seminariów dyplomowych:

historia antyczna, ze szczególnym uwzględnieniem świata greckiego; kultura i religijność grecka

Doktoranci:

mgr O. Skieterska