Katedry

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 • Katedra Historii nowożytnej i Edytorstwa Źródłowego

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – kierownik (s. 127)

Pracownia Historii Dyplomacji  

 1. dr hab. Mariusz Drozdowski – kierownik (s. 127)
 2. dr Jacek Brzozowski (s. 130)

Pracownia Struktur Ustrojowych, Militarnych i Społecznych

1. dr hab. K. Łopatecki, prof. UwB – kierownik (s. 130)
2. dr J. Sowa (s. 130)

 • Katedra Historii Kultury

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – kierownik (s. 126)

Pracownia Historii Kobiet

 1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – kierownik (s. 126)
 2. dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB (s. 126)

Pracownia Dziejów Kultury

 1. dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB – kierownik (s. 126)
 2. dr hab. Robert Suski, prof. UwB (s. 126)
 3. dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB  (s. 126)
 • Katedra Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych

prof. dr hab. Cezary Kuklo – kierownik (s. 103)

Zakład Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych

 1. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – kierownik (s. 111)
 2. dr hab. Krzysztof Boroda (s. 110)
 3. dr hab. Piotr Guzowski (s. 111)
 4. dr Piotr Łozowski (s. 122)
 5. dr Radosław Poniat (s. 110)
 6. mgr Monika Kozłowska-Szyc (s. 122)

Pracownia Historii Religii

 1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – kierownik (s. 110)
 2. dr hab. Tomasz Mojsik (s. 100)
 • Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

prof. dr hab. Halina Parafianowicz – kierownik (s. 136)

Zakład Historii Stanów Zjednoczonych

 1. prof. dr hab. Halina Parafianowicz – kierownik (s. 136)          
 2. dr Łukasz Niewiński (s. 136)     
 3. dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk (s. 136) 

Pracownia Archeologii Nieodległej Przeszłości i Nauk Pomocniczych Historii XX w.

 1. dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB – kierownik (s. 136)
 2. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (s. 136)         

Pracownia Historii Europy Środkowo-Wschodniej

 1. prof. dr hab. Antoni Mironowicz – kierownik (s. 135) 
 2. dr hab. Urszula Pawluczuk (s. 135)       
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej

prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz – kierownik  

Zakład Stosunków Międzynarodowych

 1. dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB – kierownik
 2. dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
 3. dr hab. Oksana Voytyuk
 4. dr Justyna Olędzka

Pracownia Historii Współczesnej i Dydaktyki Historii

 1. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB – kierownik (s. 123)                         
 2. dr Małgorzata Ocytko (s. 123)
 3. dr Beata Goworko-Składanek (s. 118)

Pracownia Historii Sportu

 1. dr hab. Artur Pasko, prof. UwB  – kierownik  (s. 123)       
 2. dr Wojciech Walczak  (s. 114)         
 • Katedra Studiów Wschodnich

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – kierownik (s. 137)    

Pracownia Historii Idei i Dziejów Europy Wschodniej

 1. dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB – kierownik (s. 137)      
 2. dr Artur Konopacki  (s. 137)

Pracownia Historii Wojskowości

 1. dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – kierownik (s. 137)          
 2. dr Tomasz Wesołowski (s. 137)
 3. mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki  (s. 137)
 • Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej
 1. prof. dr hab. Cezary Kuklo – dyrektor
 2. dr hab. Piotr Guzowski – sekretarz naukowy
 3. dr hab. Krzysztof Boroda
 4. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
 5. dr Piotr Łozowski
 6. dr Radosław Poniat
 7. mgr Monika Kozłowska-Szyc
 8. mgr Łukasz Baranowski
 9. mgr Jakub Dobrzyński
 10. mgr Jakub Grodzki