Katedry

I. Katedra Historii do końca XIX w. i Edytorstwa Źródłowego

prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – kierownik (s. 127)

Zakład Historii Nowożytnej

 1. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel – kierownik (s. 127)
 2. dr hab. Mariusz Drozdowski (s. 127)
 3. dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (s. 130)
 4. dr Jan Jerzy Sowa (s. 130)
 5. dr Jacek Brzozowski (s. 130)

Zakład Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych

 1. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz– kierownik (s. 126)
 2. dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (s. 126)
 3. dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB (s. 126)
 4. dr hab. Robert Suski, prof. UwB (s. 126)
 5. dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB (s. 126)

II. Katedra Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych

prof. dr hab. Cezary Kuklo – kierownik (s. 103)

Zakład Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych

 1. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – kierownik (s. 111)
 2. dr hab. Krzysztof Boroda (s. 110)
 3. dr hab. Piotr Guzowski (s. 111)
 4. dr Piotr Łozowski (s. 122)
 5. dr Radosław Poniat (s. 110)

Pracownia Historii Struktur Religijnych

 1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – kierownik (s. 110)
 2. dr hab. Tomasz Mojsik (s. 100)
 3. mgr Monika Kozłowska-Szyc (s. 110)

III. Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

prof. dr hab. Halina Parafianowicz – kierownik (s. 136)

 1. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (s. 136)
 2. dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB (s. 136)
 3. dr Łukasz Niewiński (s. 136)
 4. dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk (s. 136)

Pracownia Historii Europy Środkowo-Wschodniej

 1. prof. dr hab. Antoni Mironowicz – kierownik (s. 136)
 2. dr hab. Urszula Pawluczuk (s. 136)

IV. Katedra Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej

prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz – kierownik (s. 119)

Zakład Stosunków Międzynarodowych

 1. dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB – kierownik (s. 119)
 2. dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB (s. 119)
 3. dr hab. Oksana Voytyuk (s. 118)
 4. dr Beata Goworko-Składanek (s. 118)
 5. dr Wojciech Walczak (s. 130)

Pracownia Historii Współczesnej i Dydaktyki Historii

 1. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB – kierownik (s. 100)
 2. dr hab. Artur Pasko, prof. UwB (s. 123)
 3. dr Małgorzata Ocytko (s. 117)

V. Katedra Studiów Wschodnich

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – kierownik (s. 137)

 1. dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB – (s. 137)
 2. dr Artur Konopacki (s. 137)

Pracownia Historii Wojskowości

 1. dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – kierownik (s. 137)
 2. dr Tomasz Wesołowski (s. 137)
 3. mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki (s. 137)