Członkowie Rady Dyscypliny

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Rada dyscypliny » Członkowie Rady Dyscypliny

Członkowie Rady Dyscypliny

Rada Dyscypliny Historia został powołana na podstawie Zarządzenia nr 70 Rektora UwB z dnia 1 września 2020 r.

Jest ona jednostką przejmującą część kompetencji Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych.

Skład Rady Dyscypliny wynika z Komunikatu nr 22 Rektora UwB z dnia 1 września 2020 r.

1. dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska, prof. UwB – przewodnicząca Rady 

2. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz 

3. prof. dr hab. Cezary Kuklo 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz 

5. prof. dr hab. Wojciech Śleszyński 

6. dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB 

7. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB 

8. dr hab. Krzysztof Stanisław Filipow, prof. UwB 

9. dr hab. Maciej Norbert Karczewski, prof. UwB 

10. dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński, prof. UwB

11. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB 

12. dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB 

13. dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB 

14. dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB 

15. dr hab. Artur Ireneusz Pasko, prof. UwB 

16. dr hab. Jan Mieczysław Snopko, prof. UwB 

17. dr hab. Robert Sławomir Suski, prof. UwB 

18. dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB