Zespoły Wydziałowe

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Zespoły Wydziałowe

Zespoły Wydziałowe

Zespół ds. promocji

Dr Wojciech Walczak

Dr Piotr Łozowski

Dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Dr Tomasz Wesołowski

Zespół ds. wydawnictw

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Dr Radosław Poniat

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Wydziałowy zespołu ds. jakości uczenia się w l. akad. 2020/2024

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący)

dr Artur Konopacki

dr Beata Goworko-Składanek

mgr Monika Kozłowska-Szyc

Wydziałowe Komisji ds. zatwierdzania prac dyplomowych (2020-24)

Historia: Prof. dr hab. Halina Parafianowicz , Prof. dr hab. Cezary Kuklo, dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB

Stosunki międzynarodowe: Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB, dr hab. Artur Pasko, prof. UwB

Studia wschodnie: dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB, dr hab. Oksana Voytuk, dr Artur Konopacki

Kierunkowe zespoły ds. dydaktycznych (2020-24)

Historia: dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, dr hab. Piotr Guzowski, dr Małgorzata Ocytko

Stosunki międzynarodowe: dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB, dr Małgorzata Ocytko, Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr Beata Goworko-Składanek

Studia wschodnie: dr Wojciech Walczak, Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, dr Małgorzata Ocytko

Komisja ds. weryfikacji uczenia się (2020-24)

dr hab. Marzena Liedke, prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Wojciech Śleszyński