Zespoły i Komisje Wydziałowe

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Zespoły i Komisje Wydziałowe

Zespoły i Komisje Wydziałowe

Zespół ds. Promocji

Dr Wojciech Walczak (prodziekan ds rozwoju: przewodniczący)

Dr Piotr Łozowski (pełnomocnik Wydziału ds promocji)

Dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Dr Tomasz Wesołowski

Zespół ds. Wydawnictw (książki wydawane poza serią .biała biblioteka)

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (przewodniczący)

dr hab. K. Buchowski, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

dr hab. P. Guzowski

Wydziałowy Zespół ds. jakości kształcenia (kadencja 2020-2024)

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący)

dr Artur Konopacki

dr Beata Goworko-Składanek

mgr Monika Kozłowska-Szyc (doktorantka)

student (I. Fiedorczuk)

Komisja Dydaktyczna WHiSM

dr hab. M. Liedke, prof. UwB (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB

dr hab. R. Kosiński, prof. UwB (przewodniczący Zespołu ds Jakości Kształcenia)

dr hab. P. Guzowski

Pełnomocnicy Dziekana

prof. E. Mironowicz – pełnomocnik ds Stosunków Międzynarodowych

dr hab. K. Łopatecki – pełnomocnik ds Prawnych

dr hab. P. Guzowski – pełnomocnik ds grantów

dr R. Poniat – pełnomocnik ds ewaluacji

dr P. Łozowski – pełnomocnik ds promocji