XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Jesteś tutaj: Strona główna » XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich
Kontakt

Sekretariat XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

mail: 21zjazdhistorykow@uwb.edu.pl

Komitet Organizacyjny
 1. prof. dr hab. Cezary Kuklo – Przewodniczący
 2. dr Wojciech Walczak – Zastępca przewodniczącego
 3. dr Katarzyna Wiszowata-Walczak – Sekretarz XXI PZHP
 4. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Dyrektor Biblioteki Głównej im. J. Giedroycia
 5. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzki Konserwator Zabytków
 6. dr hab. Piotr Guzowski
 7. dr Marek Kietliński – Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 8. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan Wydziału HiSM
 9. dr hab. Karoł Łopatecki, prof. UwB
 10. dr Piotr Łozowski
 11. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 12. dr hab. Tomasz Mojsik – Dziekan Wydziału HiSM
 13. dr Radosław Poniat
 14. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
 15. dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
 16. prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
 17. dr hab. Grzegorz Zackiewicz prof. UwB
 18. mgr Monika Kozłowska-Szyc