XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

Jesteś tutaj: Strona główna » XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich

17-20 września 2024

W trakcie ostatniego XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie odbyło się zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję projektu białostockiego środowiska historycznego dotyczącego organizacji następnego XXI Zjazdu w roku 2024 w Białymstoku. Tradycje związane ze zjazdami sięgają do roku 1880. Od ponad 140 lat w miarę sukcesywnie co 10, a później co 5 lat (z przerwami na wojny) spotykali się historycy, by omawiać aktualne zagadnienia badawcze. Decyzja grona naszych Koleżanek i Kolegów z całego kraju skupionych w ZG PTH, stanowi poważne wyzwanie naukowe i organizacyjne dla naszego środowiska, któremu – co oczywiste – chcemy sprostać.

W programie naukowym organizowanego Zjezdu chcielibyśmy postawić nacisk na dzieje człowieka, jako głównego bohatera, sprawcę procesów historycznych. Zjazd będzie obradował w ramach tzw. 5 wielkich tematów, kilku – kilkunastu sympozjów/paneli problemowych i jednego – dwóch warsztatów metodycznych. Chcielibyśmy, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, aby partnerami instytucjonalnymi były: Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Muzeum Historii Polski.

Do udziału w Zjeździe zapraszamy historyków badaczy, nauczycieli, archiwistów, muzeologów, studentów historii i wszystkich miłośników wiedzy o przeszłości. Z myślą o jak najszerszej popularyzacji wiedzy o przeszłości, ważnej podstawie własnej świadomości narodowej zostaną zorganizowane: Targi Książki i Prasy Historycznej, Przegląd Filmu Historycznego, Turniej Planszowych Gier Historycznych o puchar Prezesa PTH i szereg innych.

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY

Kontakt

Sekretariat XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

mail: 21zjazdhistorykow@uwb.edu.pl

Komitet Organizacyjny
 1. prof. dr hab. Cezary Kuklo – Przewodniczący
 2. dr Wojciech Walczak – Zastępca przewodniczącego
 3. dr Katarzyna Wiszowata-Walczak – Sekretarz XXI PZHP
 4. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Dyrektor Biblioteki Głównej im. J. Giedroycia
 5. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzki Konserwator Zabytków
 6. dr hab. Piotr Guzowski
 7. dr Marek Kietliński – Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 8. dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB – Prodziekan Wydziału HiSM
 9. dr hab. Karoł Łopatecki, prof. UwB
 10. dr Piotr Łozowski
 11. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 12. dr hab. Tomasz Mojsik – Dziekan Wydziału HiSM
 13. dr Radosław Poniat
 14. dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB
 15. dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
 16. prof. dr hab. Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
 17. dr hab. Grzegorz Zackiewicz prof. UwB
 18. mgr Monika Kozłowska-Szyc

Aktualności