Aktualności

List dziekana WHiSM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że w tych „ciekawych czasach” wszyscy jesteście zdrowi i niedługo spotkamy się na zajęciach i wykładach. W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim chcielibyśmy Was poinformować o sposobie organizacji zajęć i podjętych przez nas środkach bezpieczeństwa. Po długich dyskusjach, w oparciu o analizę obecnej sytuacji i w zgodzie z Zarządzeniem nr 75 Rektora […]


Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko post-doc w ramach realizacji grantu NCN (OPUS 16, decyzja NCN z dnia 9.07.2019, nr rej. 2018/31/B/HS3/00846, kierownik: dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB)

Sanowani Państwo, 15.09.2020 Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko post-doc w ramach realizacji grantu NCN (OPUS 16, decyzja NCN z dnia 9.07.2019, nr rej. 2018/31/B/HS3/00846, kierownik: dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB) w składzie: 1.    Karol Łopatecki – przewodniczący 2.    Marzena Liedke – członek komisji 3.    Piotr Guzowski – członek komisji. Podjęła jednogłośna decyzję 0 rozstrzygnięciu konkursu na korzyść  dr Jana Jerzego Sowy (jedynego oferenta) który zdaniem […]


Profesor Artur Pasko w składzie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego

Szanowni Państwo, z dumą informujemy, iż pracownik naszego Wydziału Profesor Artur Pasko,  11 września br., otrzymał powołanie w skład Komisji Historycznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Gratulujemy!    


XVII FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI IM.PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO

Kobiety i ich prawa tematem tegorocznego Forum Amerykanistycznego na UwB Dwa dni potrwają obrady w ramach tegorocznego, XVII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. prof. Andrzeja Bartnickiego. Naukowe spotkanie rozpocznie się w piątek, 18 września, na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Podobnie jak przed rokiem, inspiracją dla prelekcji i dyskusji będzie […]


Sytuacja na Białorusi: dyskusja w Radiu Białystok

Na stronie Radia Białystok – wejdź – można posłuchać nagrania z dyskusji dotyczącej sytuacji na Białorusi. Jednym z gości Lecha Pilarskiego był prof. Oleg Łatyszonek, pracownik Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.  


Wszystkie aktualności »
Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie