X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

Jesteś tutaj: Strona główna » X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na:

X Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”, która odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom w dniach 26-28 V 2022 r.

Link do wydarzenia na platformie Facebook: https://fb.me/e/1GBnLlzxI

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy rozpatrywanym w wielu aspektach, zarówno kulturalnym, gospodarczym, jak i politycznym.

Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień, a proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty. Wśród nich możemy wyróżnić:

💬 historię społeczną,

💬 historię gospodarczą,

💬 historię życia codziennego,

💬 mikrohistorię,

💬 demografię historyczną,

💬 metodologię i historiografię,

💬 historię miast i miasteczek (również historię regionu, z naciskiem na region Podlasia oraz historii Białegostoku),

💬 historię kultury (również materialnej) i sztuki,

💬 historię wojskową.

Na zgłoszenia czekamy do 19 IV 2022 r. Formularz zgłoszeniowy w formie formularza google zamieszczamy poniżej

👇

klik

Dla tradycjonalistów przesyłamy w załączniku formularz do pobrania i uzupełnienia, które prosimy przesyłać na adres sknhuwb@gmail.com

Nazwa pliku musi zawierać następujące informacje: NAZWISKO, IMIĘ, skrót nazwy uczelni.

Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo w formie mailowej w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji.

Konferencja jest planowana jako impreza trzydniowa. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie powyższego programu, konferencja odbędzie się w trybie dwu- lub jednodniowym.

Planowane jest wydanie opracowania pokonferencyjnego jako specjalnego numeru „Studiów Podlaskich”, w ramach którego prelegenci będą mogli przedstawić swoje badania w formie artykułu. Czasopismo znajduje się na liście czasopism ministerialnych i jest punktowane. Wszelkie informacje techniczne znajdą Państwo pod podanym adresem https://historia.uwb.edu.pl/studia-podlaskie/

Artykuły należy przesyłać na podany wyżej adres e-mail do końca września. UWAGA! Jedynie czynny udział w konferencji (tj wygłoszenie referatu) uprawnia do przesłania tekstu, który zostanie poddany procesowi recenzji.

W związku z formą zdalną, konferencja pozostaje wolna od opłat konferencyjnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także na stronę facebookową Koła Naukowego: https://www.facebook.com/uwb.sknh/ 

Zamieszczamy również odpowiednie dane kontaktowe oraz skał komitetu organizacyjnego:

Współpraca/patronaty

  • Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych,
  • Parlament Studencki UwB,
  • Archiwum Państwowe w Białymstoku,
  • Muzeum Historii Medycyny i Farmacji,
  • Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów,
  • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk,
  • Muzeum Wojska w Białymstoku.