Kandydat

Jesteś tutaj: Strona główna » Kandydat

1. Dlaczego warto studiować w Białymstoku?

 • Będąc naszym studentem możesz liczyć na szeroki wachlarz stypendiów i innych form wsparcia twojej aktywności.
 • Studiujesz w kameralnym i wygodnym do życia ośrodku miejskim położonym w pięknym otoczeniu natury.
 • Nasz Wydział ma ponad 50-letnią tradycją akademicką i współpracuje z wieloma innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Zapewniamy kompetentną kadrę naukową związaną nie tylko z Białymstokiem i Podlasiem, ale także z innymi ośrodkami, w tym z Warszawą i Krakowem.
 • Posiadamy kategorię naukową „A”, a pracownicy wydziału realizują kilkanaście projektów grantowych, dotyczących np. związków historii ze środowiskiem naturalnym, budżetów armii nowożytnych czy sytuacji kobiet w XX w. na łączną kwotę ponad 6 mln. złotych.
 • Wydział regularnie otrzymuje certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest dowodem naszych starań o utrzymanie wysokiej jakości obsługi dydaktycznej.
 • Realizowany na uczelni program Erasmus+ pozwala odbyć część studiów na 30 zagranicznych uniwersytetach (m. in. Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Macedonia, Chorwacja, Turcja, Rosja, Kosowo, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Białoruś, Finlandia, Ukraina), a w ramach programu MOST na innych uczelniach w Polsce.
 • Możesz dowolnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działających u nas kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 • Osoby marzące o ścieżce naukowej mogą podjąć studia w Szkole Doktorskiej i rozpocząć współpracę przy licznych projektach badawczych realizowanych przez naszych pracowników.

sylwetka-absolwenta-historia–stacjonarne-3-letnie-studia-i-stopnia

Sylwetka absolwenta: historia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

2. Nasi absolwenci

Spośród absolwentów naszego Wydziału kilkanaście osób osiągnęło tytuł profesora, kilkadziesiąt stopień doktora habilitowanego i kilkaset doktora. Wielu absolwentów wybrało karierę poza murami uczelni. Są wśród nich np.:

 • Monika  Andrulewicz – dziennikarka, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku
 • Adam  Andruszkiewicz – wiceminister Cyfryzacji
 • Dżenneta  Bogdanowicz – właścicielka Tatarskiej Jurty i promotorka dziedzictwa Tatarów polskich
 • Gen. Krzysztof Aleksander  Bondaryk – dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii przy Ministerstwie Obrony Narodowej, b. szef ABW
 • Jacek Brzozowski – dyrektor departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Jarosław  Budnik – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Tadeusz  Ciszkowski – b. dyrektor Departamentu Prezydenta M. Białystok; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Małgorzata  Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Stanisław  Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego, b. doradca Ministra Nauki
 • Radosław  Dobrowolski – burmistrz Supraśla
 • Antoni Teodor  Grodzki – dyrektor VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
 • Marek  Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 • Józef  Klim – dyrektor LO przy Politechnice Białostockiej, b. poseł na Sejm RP (2 kadencje), b. wicewojewoda podlaski, b. wiceprezydent Białegostoku
 • Eugeniusz  Korneluk – naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku
 • Cezary  Kuklo – b. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Mirosław  Lech – wójt gminy Korycin
 • Andrzej  Lechowski – b.  dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Witold  Liszkowski – b. wójt Puńska
 • Łukasz  Lubicz-Łapiński – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
 • Adrian  Łuckiewicz – burmistrz Wasilkowa
 • Dariusz  Mierzyński – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku
 • Magdalena  Muskała (z d. Łozowska) – kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tomasz  Naruszewicz – wójt gminy Bakałarzewo
 • Dariusz  Piontkowski – poseł na Sejm RP, minister Edukacji Narodowej
 • Wiesław  Płoński – dziennikarz TVP Białystok
 • Iwona  Pugacewicz – Dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne w Paryżu
 • Paweł  Radziejewski – kierownik archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tadeusz  Radziwonowicz – dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
 • Jerzy  Sołdatow – zastępca Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • Wojciech  Śleszyński – dyrektor Muzeum Sybiru
 • Marcin  Tomkiel – rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

3. Oferowane kierunki studiów

Świat w twoich rękach

JEŻELI…
…masz interdyscyplinarne zainteresowania,
…pasjonuje Cię współczesny świat, polityka, kultura, religia,
…interesujesz się bezpieczeństwem międzynarodowym,
…chciałbyś podjąć pracę w administracji państwowej bądź samorządowej,
…marzysz o karierze polityka, redaktora, celnika, prezentera telewizyjnego czy dyplomaty

wybierz
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek studiów, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowany jest do osób zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi, postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc.

Oferujemy 3 stopnie studiów (licencjacki, magisterski i studia doktoranckie realizowane w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB). W ramach studiów realizowane są moduły tematyczne: warsztatowy, historyczno-politologiczny, ekonomiczno-prawny czy społeczno-kulturowy. Na 2 stopniu student kierunku stosunki międzynarodowe wybiera dwa z oferowanych bloków tematycznych:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • amerykanistyczny
 • wschodoznawczy.

Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

Co po studiach?

Wszechstronna wiedza i tzw. umiejętności miękkie zdobyte podczas studiów pozwalają naszym absolwentom podjąć pracę w rozmaitych instytucjach związanych z administracją, promocją, służbami mundurowymi, mediami, handlem międzynarodowym i polityką.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

 • prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego
 • dyrektor Muzeum Sybiru
 • pracownicy muzeów w Białymstoku i regionie
 • pracownicy Archiwum Państwowego w Białymstoku czy Telewizji Białystok.

Ruszaj w podróż w czasie

 JEŻELI…
…jesteś humanistą,
…interesuje Cię życie ludzi w minionych epokach,
…chciałbyś bliżej poznać dzieje wojen, kultury, gospodarki, religii i dyplomacji,
…planujesz pracę w muzeum, archiwum, IPN-ie, szkole, telewizji, radiu, gazecie, firmach turystycznych lub… w Sejmie,
…marzysz o karierze naukowca

wybierz
HISTORIĘ

W ramach studiów historycznych oferujemy dwie ścieżki kształcenia:

 1. historia w ujęciu klasycznym, adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii. Od drugiego roku I stopnia studiów studenci realizują bloki tematyczne archiwistyczny oraz ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.
 2. historia wojskowości i służb mundurowych: w ramach tego programu, oprócz bloku przedmiotów z historii poszczególnych epok, są realizowane przedmioty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym, na przykład: bronioznawstwo, munduroznawstwo, historia inżynierii wojskowej, propaganda wojenna, współczesne armie i konflikty zbrojne, prawo i etyka konfliktów zbrojnych, strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.

Na 2 stopniu studiów istnieje możliwość zdobycia uprawnień zawodu nauczyciela wszystkich typów szkół. Warunkiem przystąpienia do realizacji specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia.

Oferujemy także 3 stopień studiów realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB.

Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

Co po studiach?

Studia historyczne uczą zarówno szerokiego spojrzenia na przeszły i współczesny świat, jak i krytycznej oceny dostrzeganych zjawisk. Nasi absolwenci przygotowani są przede wszystkim do pracy w charakterze historyka w rozmaitych instytucjach kulturalno-oświatowych takich jak muzea, archiwa, galerie, biblioteki i szkoły. Dzięki kreatywności i dużej wiedzy o świecie wielu naszych absolwentów podjęło pracę w mediach, organizacjach turystycznych, czy instytucjach samorządowych. Rozwijane w trakcie studiów tzw. umiejętności miękkie znacznie zwiększają szanse na zdobycie pracy w miejscach niekoniecznie związanych z historią, ale ceniących w swych pracownikach kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole i samodyscyplinę, tj. banki, agencje reklamowe, służby mundurowe, agencje nieruchomości itd. Studiowanie historii to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również umiejętności pożądanych na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

 • b. dyrektor IPN i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 • pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku i innych muzeów w Białymstoku i regionie
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Twoje okno na Wschód

JEŻELI…
…chciałbyś rozwijać i utrzymywać w przyszłości kontakty zawodowe ze Wschodem w sferze gospodarczej, politycznej, kulturalnej,
…poznać specyfikę komunikacji międzykulturowej i wykorzystać ją w pracy w różnych mediach,
…prowadzić działalność gospodarczą w obszarze turystyki historycznej i promocji dziedzictwa kulturowego w regionie i na rynkach wschodnich,
…posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim

wybierz
STUDIA WSCHODNIE 

Studia wschodnie to interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i społecznych. Unikatowość tego kierunku polega na łączeniu bloków tematycznych pozwalających na kompleksową analizę specyfiki krajów obszaru postradzieckiego oraz ich otoczenia międzynarodowego (np. państw Dalekiego Wschodu).

Studia wschodnie umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym i turystycznym
z partnerami wschodnimi. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów jest umiejętność posługiwania się językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim. Fakultatywnie oferujemy możliwość poznania podstaw języka chińskiego (mandaryńskiego).

Student ma możliwość wyboru jednego z modułów tematycznych:

 • Ideologia, kultura, religia w państwach postradzieckich
 • Dziedzictwo kulturowe i turystyka, historyczna wschodniego pogranicza UE.

Absolwentom proponujemy studia II stopnia na kierunkach: stosunki międzynarodowe lub historia.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

 • dyrektor Muzeum Sybiru
 • pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku

Co po studiach?

Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwoli Ci zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz nie tylko w rozmaitych instytucjach kultury i fundacjach działających na styku kultur Wschodu i Zachodu, ale także mediach, firmach współpracujących z partnerami wschodnimi lub podczas osobistej działalności turystycznej, politycznej, czy artystycznej.

Historia magistra vitae

JEŻELI…
…chcesz rozszerzyć swoją wiedzę historyczną i uzyskać unikatowe kompetencje dydaktyczne

wybierz
STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe Studia Archiwistyki

Trwają 2 semestry. Oferta edukacyjna jest skierowana do absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra z zakresu nauk humanistycznych, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, w tym przede wszystkim do pracowników archiwów wszelkich typów.

Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych wynosi 60.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200.

W programie studiów zaplanowano następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do archiwistyki
 • Źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł
 • Ewolucja form kancelaryjnych
 • Funkcjonowanie współczesnej kancelarii
 • Historia ustrojów państwowych w XIX  i XX wieku
 • Magazynowanie i konserwacja archiwaliów
 • Opracowywanie zasobu archiwalnego
 • Udostępnianie zasobu archiwalnego
 • System informacji archiwalnej
 • Archiwa elektroniczne
 • Seminarium dyplomowe

Podyplomowe Studia Genealogiczne

Trwają 2 semestry. Oferta edukacyjna jest skierowana do absolwentów studiów wyższych wszystkich kierunków, zainteresowanych badaniami genealogicznymi, historią rodziny i regionu.

Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 150.

W programie studiów zaplanowano następujące przedmioty:

 • Historia regionalna
 • Historia Kościołów
 • Historia rodziny
 • Wprowadzenie do studiów w archiwach państwowych i kościelnych
 • Źródła do badań genealogicznych
 • Genealogia
 • Demografia historyczna
 • Komputerowe programy genealogiczne i bazy danych
 • Warsztaty dyplomowe

Podyplomowe Studia Ochrona i Promocja Dziedzictwa Kulturowego

Trwają 2 semestry. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego np.: w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, instytucjach służących promocji regionu.

Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210.

W programie studiów zaplanowano następujące przedmioty:

 • Historia sztuki
 • Archeologia historyczna
 • Antropologia krajobrazu
 • Wiedza o dawnej książce
 • Dziedzictwo kulturowe regionów Polski
 • Metody promocji dziedzictwa kulturowego
 • Dokumentacja zabytków
 • Muzealnictwo
 • Podstawy prawne ochrony zabytków
 • Seminarium dyplomowe

Studia Podyplomowe Historii

Trwają 4 semestry. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (zrealizowany blok psychologiczno-pedagogiczny w ramach uprawnień). Są to studia kwalifikacyjne, których celem jest uzyskanie przygotowania merytorycznego i umiejętności dydaktycznych do nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 100
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 360 + 60 godzin praktyk pedagogicznych

W programie studiów zaplanowano następujące przedmioty:

 • Antyczne korzenie tożsamości kulturowej Europu i Polski
 • Historia i kultura średniowiecza Polski i powszechna
 • Historia i kultura epoki nowożytnej Polski i powszechna
 • Historia i kultura XIX wieku Polski i powszechna
 • Historia i kultura XX wieku Polski i powszechna
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Nowe techniki i środki badawcze historyka
 • Historia regionalna
 • Historia regionalna – zajęcia terenowe
 • Wykład monograficzny 
 • Dydaktyka historii
 • Seminarium dyplomowe

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Trwają 4 semestry. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela (zrealizowany blok psychologiczno-pedagogiczny w ramach uprawnień). Są to studia kwalifikacyjne, których celem jest uzyskanie przygotowania merytorycznego i umiejętności dydaktycznych do nauczania wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół, w których przedmiot ten jest realizowany.

Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 84 + 2 (praktyki)
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 360 + 60 godzin praktyk

W programie studiów zaplanowano następujące przedmioty:

 • Społeczeństwo współczesne
 • Naród we współczesnym świecie
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Doktryny polityczne i systemy partyjne
 • Współczesne państwa
 • Konstytucja RP
 • Organy władzy
 • System prawny RP
 • Samorząd terytorialny
 • Prawa człowieka
 • Polska polityka zagraniczna po 1989 r.
 • Globalny wymiar współczesnych stosunków międzynarodowych
 • Podstawy gospodarki rynkowej
 • Dydaktyka wos
 • Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia wszystkich rodzajów studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.