Kandydat

Jesteś tutaj: Strona główna » Kandydat

Kandydat

1. Dlaczego warto studiować w Białymstoku?

 • Będąc naszym studentem możesz liczyć na szeroki wachlarz stypendiów i innych form wsparcia twojej aktywności.
 • Studiujesz w kameralnym i wygodnym do życia ośrodku miejskim położonym w pięknym otoczeniu natury.
 • Nasz Wydział ma ponad 50-letnią tradycją akademicką i współpracuje z wieloma innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Zapewniamy kompetentną kadrę naukową związaną nie tylko z Białymstokiem i Podlasiem, ale także z innymi ośrodkami, w tym z Warszawą i Krakowem.
 • Posiadamy kategorię naukową „A”, a pracownicy wydziału realizują kilkanaście projektów grantowych, dotyczących np. związków historii ze środowiskiem naturalnym, budżetów armii nowożytnych czy sytuacji kobiet w XX w. na łączną kwotę ponad 6 mln. złotych.
 • Wydział regularnie otrzymuje certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest dowodem naszych starań o utrzymanie wysokiej jakości obsługi dydaktycznej.
 • Realizowany na uczelni program Erasmus+ pozwala odbyć część studiów na 30 zagranicznych uniwersytetach (m. in. Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Macedonia, Chorwacja, Turcja, Rosja, Kosowo, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Białoruś, Finlandia, Ukraina), a w ramach programu MOST na innych uczelniach w Polsce.
 • Możesz dowolnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działających u nas kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 • Osoby marzące o ścieżce naukowej mogą podjąć studia w Szkole Doktorskiej i rozpocząć współpracę przy licznych projektach badawczych realizowanych przez naszych pracowników.

sylwetka-absolwenta-historia–stacjonarne-3-letnie-studia-i-stopnia

Sylwetka absolwenta: historia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

2. Nasi absolwenci

Spośród absolwentów naszego Wydziału kilkanaście osób osiągnęło tytuł profesora, kilkadziesiąt stopień doktora habilitowanego i kilkaset doktora. Wielu absolwentów wybrało karierę poza murami uczelni. Są wśród nich np.:

 • Monika  Andrulewicz – dziennikarka, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku
 • Adam  Andruszkiewicz – wiceminister Cyfryzacji
 • Dżenneta  Bogdanowicz – właścicielka Tatarskiej Jurty i promotorka dziedzictwa Tatarów polskich
 • Gen. Krzysztof Aleksander  Bondaryk – dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii przy Ministerstwie Obrony Narodowej, b. szef ABW
 • Jacek Brzozowski – dyrektor departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku
 • Jarosław  Budnik – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Tadeusz  Ciszkowski – b. dyrektor Departamentu Prezydenta M. Białystok; b. burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 • Małgorzata  Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Stanisław  Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego, b. doradca Ministra Nauki
 • Radosław  Dobrowolski – burmistrz Supraśla
 • Antoni Teodor  Grodzki – dyrektor VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
 • Marek  Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 • Józef  Klim – dyrektor LO przy Politechnice Białostockiej, b. poseł na Sejm RP (2 kadencje), b. wicewojewoda podlaski, b. wiceprezydent Białegostoku
 • Eugeniusz  Korneluk – naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku
 • Cezary  Kuklo – b. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Mirosław  Lech – wójt gminy Korycin
 • Andrzej  Lechowski – b.  dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 • Witold  Liszkowski – b. wójt Puńska
 • Łukasz  Lubicz-Łapiński – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
 • Adrian  Łuckiewicz – burmistrz Wasilkowa
 • Dariusz  Mierzyński – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku
 • Magdalena  Muskała (z d. Łozowska) – kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tomasz  Naruszewicz – wójt gminy Bakałarzewo
 • Dariusz  Piontkowski – poseł na Sejm RP, minister Edukacji Narodowej
 • Wiesław  Płoński – dziennikarz TVP Białystok
 • Iwona  Pugacewicz – Dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne w Paryżu
 • Paweł  Radziejewski – kierownik archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Tadeusz  Radziwonowicz – dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
 • Jerzy  Sołdatow – zastępca Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • Wojciech  Śleszyński – dyrektor Muzeum Sybiru
 • Marcin  Tomkiel – rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

3. Oferowane kierunki studiów

Świat w twoich rękach

JEŻELI…
…masz interdyscyplinarne zainteresowania,
…pasjonuje Cię współczesny świat, polityka, kultura, religia,
…interesujesz się bezpieczeństwem międzynarodowym,
…chciałbyś podjąć pracę w administracji państwowej bądź samorządowej,
…marzysz o karierze polityka, redaktora, celnika, prezentera telewizyjnego czy dyplomaty…

wybierz
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Stosunki międzynarodowe to nowoczesny kierunek studiów, uwzględniający przemiany i wymagania współczesnego świata. Adresowany jest do osób zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami politycznymi, postrzeganymi w szerokim kontekście przemian cywilizacyjnych, kulturowych, ekonomicznych, religijnych etc.

Oferujemy 3 stopnie studiów (licencjacki, magisterski i studia doktoranckie realizowane w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB). W ramach studiów realizowane są moduły tematyczne: warsztatowy, historyczno-politologiczny, ekonomiczno-prawny czy społeczno-kulturowy. Na 2 stopniu student kierunku stosunki międzynarodowe wybiera dwa z oferowanych bloków tematycznych:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • amerykanistyczny,
 • wschodoznawczy.

Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

Co po studiach?

Wszechstronna wiedza i tzw. umiejętności miękkie zdobyte podczas studiów pozwalają naszym absolwentom podjąć pracę w rozmaitych instytucjach związanych z administracją, promocją, służbami mundurowymi, mediami, handlem międzynarodowym i polityką.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

 • prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego,
 • dyrektor Muzeum Sybiru,
 • pracownicy muzeów w Białymstoku i regionie,
 • pracownicy Archiwum Państwowego w Białymstoku czy Telewizji Białystok.

Ruszaj w podróż w czasie

 JEŻELI…
…jesteś humanistą,
…interesuje Cię życie ludzi w minionych epokach,
…chciałbyś bliżej poznać dzieje wojen, kultury, gospodarki, religii i dyplomacji,
…planujesz pracę w muzeum, archiwum, IPN-ie, szkole, telewizji, radiu, gazecie, firmach turystycznych lub… w Sejmie,
…marzysz o karierze naukowca…

wybierz
HISTORIĘ

W ramach studiów historycznych oferujemy dwie ścieżki kształcenia:

 1. historia w ujęciu klasycznym, adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem ogólnego wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii. Od drugiego roku I stopnia studiów studenci realizują bloki tematyczne archiwistyczny oraz ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.
 2. historia wojskowości i służb mundurowych: w ramach tego programu, oprócz bloku przedmiotów z historii poszczególnych epok, są realizowane przedmioty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i współczesnym, na przykład: bronioznawstwo, munduroznawstwo, historia inżynierii wojskowej, propaganda wojenna, współczesne armie i konflikty zbrojne, prawo i etyka konfliktów zbrojnych, strategie bezpieczeństwa wybranych państw w XX i XXI w.

Na 2 stopniu studiów istnieje możliwość zdobycia uprawnień zawodu nauczyciela wszystkich typów szkół. Warunkiem przystąpienia do realizacji specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia.

Oferujemy także 3 stopień studiów realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB.

Najlepsi studenci na 2 i 3 stopniu studiów mogą liczyć na zatrudnienie w licznych projektach grantowych Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki, realizowanych przez naszych pracowników.

Co po studiach?

Studia historyczne uczą zarówno szerokiego spojrzenia na przeszły i współczesny świat, jak i krytycznej oceny dostrzeganych zjawisk. Nasi absolwenci przygotowani są przede wszystkim do pracy w charakterze historyka w rozmaitych instytucjach kulturalno-oświatowych takich jak muzea, archiwa, galerie, biblioteki i szkoły. Dzięki kreatywności i dużej wiedzy o świecie wielu naszych absolwentów podjęło pracę w mediach, organizacjach turystycznych, czy instytucjach samorządowych. Rozwijane w trakcie studiów tzw. umiejętności miękkie znacznie zwiększają szanse na zdobycie pracy w miejscach niekoniecznie związanych z historią, ale ceniących w swych pracownikach kreatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole i samodyscyplinę, tj. banki, agencje reklamowe, służby mundurowe, agencje nieruchomości itd. Studiowanie historii to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również umiejętności pożądanych na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym np.:

 • były dyrektor IPN i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,
 • dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku,
 • pracownicy Muzeum Wojska w Białymstoku i innych muzeów w Białymstoku i regionie,
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Twoje okno na Wschód

JEŻELI…
…chciałbyś rozwijać i utrzymywać w przyszłości kontakty zawodowe ze Wschodem w sferze gospodarczej, politycznej, kulturalnej,
…poznać specyfikę komunikacji międzykulturowej i wykorzystać ją w pracy w różnych mediach,
…prowadzić działalność gospodarczą w obszarze turystyki historycznej, bezpieczeństwa oraz promocji dziedzictwa kulturowego w regionie i na rynkach wschodnich,
…posługiwać się aż TRZEMA językami obcymi: angielskim, rosyjskim i chińskim (mandaryńskim) lub japońskim…

wybierz
STUDIA WSCHODNIE 

Studia Wschodnie to interdyscyplinarne studia I stopnia odnoszące się do dwóch obszarów kształcenia: nauk humanistycznych i nauk społecznych. Łączą w sobie trzy moduły: twardą wiedzę, miękkie kompetencje i aż trzy języki obce (angielski, rosyjski, chiński/japoński). Jest to pierwsza tego typu nowoczesna oferta w Białymstoku, oparta na współczesnych doświadczeniach szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie. Studia Wschodnie dają unikatową możliwość uzyskania kompetencji jutra i wiedzy na całe życie. Wschód jest tu rozumiany szeroko, obejmuje on nie tylko państwa sąsiadujące od wschodu z Polską, ale ogół krajów w obszarze od Europy aż po państwa Dalekiego Wschodu. Nowa formuła kierunku powstała, aby odpowiedzieć na potrzeby postpandemicznego świata i nowych wyzwań. Dzisiaj cały świat patrzy na Wschód.

Student ma możliwość wyboru jednego z modułów tematycznych:

 • Turystyka zagraniczna,
 • Bezpieczeństwo w regionie Eurazji.

Absolwentom proponujemy studia II stopnia na kierunkach: stosunki międzynarodowe lub historia.

Zajęcia prowadzi kompetentna i różnorodna kadra z bogatym doświadczeniem akademickim i praktycznym:

 • menedżerowie nowoczesnych instytucji kultury,
 • doświadczeni dyplomaci,
 • praktycy z branży turystycznej,
 • przedstawiciele świata biznesu.

Co po studiach?

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, polityki i gospodarki oraz znajomości języków obcych (angielski, rosyjski, chiński/japoński) absolwenci Studiów Wschodnich I stopnia będą cenionymi na rynku pracy specjalistami. Wśród potencjalnych pracodawców można wymienić: administrację krajową i samorządową, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury, turystyki); urzędy zajmujące się migrantami i uchodźcami, instytucje międzynarodowe, w tym zwłaszcza unijne; organizacje pozarządowe, biura handlu zagranicznego, biura i organizacje turystyczne, firmy utrzymujące kontakty handlowe z krajami Wschodu.

Studia Wschodnie – tego potrzebuje dziś świat!

Historia magistra vitae


Warunkiem ukończenia wszystkich rodzajów studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.