Plany zajęć – semestr zimowy 2022/2023

Jesteś tutaj: Strona główna » Student » Plany zajęć – semestr zimowy 2022/2023

Plany zajęć – semestr zimowy 2022/2023

Uwaga!
Plan może ulec zmianie.

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2022 r.: h2, h3

Seminaria licencjackie na kierunku Historia prowadzą:
dr hab. R. Suski prof. UwB, dr hab. P. Guzowski prof. UwB, dr T. Wesołowski, dr hab.
A. Miodowski prof. UwB, dr hab. K. Szelągowska prof. UwB, dr Ł. Niewiński, dr hab. A.
Pasko prof. UwB

Seminaria magisterskie na kierunku Historia prowadzą: dr hab. R. Kosiński, prof. UwB, , dr hab. M. Liedke
prof. UwB, prof. dr hab. M. Dajnowicz, dr hab. J. Snopko prof. UwB, dr hab. J.
Sadowska prof. UwB, dr hab. G. Zackiewicz prof. UwB

Seminaria licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe prowadzą: dr J. Olędzka, dr E. Waśko – Owsiejczuk, dr B. Goworko-
Składanek, dr hab. K. Buchowski prof. UwB, dr. A. Konopacki (dr A. Konopacki: piątek 8.00, pok. 137)

Seminaria magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe prowadzą: prof. dr hab. E. Mironowicz, dr hab. O. Voytyuk prof.
UwB, dr hab. J. Sadowska prof. UwB, dr hab. G. Zackiewicz prof. UwB, dr hab.
A. Miodowski prof. UwB, dr hab. K. Buchowski prof. UwB

Na V roku Historii i Stosunków Międzynarodowych seminaria prowadzą: dr hab. K. Łopatecki prof. UwB, prof. dr hab. C. Kuklo,
dr hab. P. Chomik prof. UwB, prof. dr hab. W. Śleszyński. W bieżącym roku akademickim profesorowie ci nie prowadzą naboru na seminaria.

OPISY SEMINARIÓW dostępne są w zakładce Seminaria.

Historia – semestr zimowyStosunki międzynarodowe – semestr zimowy


Studia wschodnie – semestr zimowy