Władze Wydziału

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Władze Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Tomasz Mojsik

tel. 85 745 74 37, 38

Zaprasza na dyżur:

  • w poniedziałek w godz. 10.00-11.30

Prodziekan ds. Dydaktycznych

Dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

tel. 85 745 74 97

Zaprasza na dyżur:

  • we wtorek godz. 11.20-12.00
  • w poniedziałek w godz. 9:00 – 9:40 (dyżur Prodziekana ds. Dydaktycznych)
  • we wtorek w godz. 9:00 – 9:40 (dyżur Prodziekana ds. Dydaktycznych)

Prodziekan ds. rozwoju

Dr Piotr Łozowski

Zaprasza na dyżur (pok. 117):

  • w poniedziałek w godz. 9:00-10:30
  • we czwartek w godz. 9:45-11:15

Zespół ds. Promocji

Dr Piotr Łozowski (przewodniczący, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji)

Dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Dr Tomasz Wesołowski

Dr Justyna Olędzka

Dr Artur Konopacki

Mgr Justyna Zajko-Czochańska

Łukasz Prokopowicz (opiekun mediów społecznościowych wydziału)

Joanna Hryniewicka (przedstawicielka środowiska studentów)

Zespół ds. Wydawnictw (książki wydawane poza serią .biała biblioteka)

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (przewodniczący)

Dr hab. Krzysztof. Buchowski, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Dr hab. Piotr Guzowski

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2020-2024)

Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący)

Dr Artur Konopacki

Dr Beata Goworko-Składanek

Mgr Monika Kozłowska-Szyc (doktorantka)

Izabela Fiedorczuk (studentka)

Komisja Dydaktyczna WHiSM

Dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB (przewodnicząca)

Dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

Dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia)

Dr hab. Piotr Guzowski

Pełnomocnicy Dziekana

Prof. Eugeniusz Mironowicz – Pełnomocnik ds. Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Karol Łopatecki – Pełnomocnik ds. Prawnych

Dr hab. Piotr Guzowski – Pełnomocnik ds. Grantów

Dr Radosław Poniat – Pełnomocnik ds. Ewaluacji

Dr Piotr Łozowski – Pełnomocnik ds. Promocji oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych