Władze Wydziału

Jesteś tutaj: Strona główna » Wydział » Władze Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Tomasz Mojsik

tel. 85 745 74 37, 38

zaprasza na dyżur:

  • w poniedziałek w godz. 9:15 – 10:15
  • w czwartek w godz. 12:00 – 13:00

Prodziekan ds. Dydaktycznych

dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB

tel. 85 745 74 97

zaprasza na dyżur:

  • w poniedziałek w godz. 10:00 – 11:00

Prodziekan ds. Rozwoju

dr Wojciech Walczak

tel. 85 745 74 44

zaprasza na dyżur:

  • w poniedziałek w godz. 9:30 – 11:00
  • w czwartek w godz. 9:30 – 11:00

Zespół ds. Promocji

Dr Wojciech Walczak (prodziekan ds rozwoju: przewodniczący)

Dr Piotr Łozowski (pełnomocnik Wydziału ds promocji)

Dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Dr Tomasz Wesołowski

Zespół ds. Wydawnictw (książki wydawane poza serią .biała biblioteka)

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (przewodniczący)

dr hab. K. Buchowski, prof. UwB

Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

dr hab. P. Guzowski

Wydziałowy Zespół ds. jakości kształcenia (kadencja 2020-2024)

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB (przewodniczący)

dr Artur Konopacki

dr Beata Goworko-Składanek

mgr Monika Kozłowska-Szyc (doktorantka)

student (I. Fiedorczuk)

Komisja Dydaktyczna WHiSM

dr hab. M. Liedke, prof. UwB (przewodnicząca)

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB

dr hab. R. Kosiński, prof. UwB (przewodniczący Zespołu ds Jakości Kształcenia)

dr hab. P. Guzowski

Pełnomocnicy Dziekana

prof. E. Mironowicz – pełnomocnik ds Stosunków Międzynarodowych

dr hab. K. Łopatecki – pełnomocnik ds Prawnych

dr hab. P. Guzowski – pełnomocnik ds grantów

dr R. Poniat – pełnomocnik ds ewaluacji

dr P. Łozowski – pełnomocnik ds promocji