Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Badania

Badania

Lista projektów grantowych realizowanychw IHiNP – wejdź

Konferencje naukowe organizowane w IHiNP – wejdź

Najważniejsze publikacje pracowników IHiNP – wejdź

Obronione doktoraty – wejdź

Recenzje i streszczenia doktoratów – wejdź

Otwarte przewody doktorskie – wejdź

Czasopisma wydawane w IHiNP:

 1. Białostockie Teki Historyczne
 2. Studia Podlaskie

IMG_7677

 

Tematy badań  statutowych realizowanych w Instytucie:

 1. Struktury społeczne, środowisko kulturowe, instytucje publiczne w Polsce i Europie do końca XVIII w.
 2. Religia i społeczeństwo w starożytności grecko-rzymskiej i w średniowieczu.
 3. Służba domowa i praca najemna na ziemiach polskich w perspektywie historycznej.
 4. Transformacja społeczno-ekonomiczna na kontynencie europejskim w XIV-XVIII wieku.
 5. Dzieje ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia w XIV – XX wieku.
 6. Kościół wschodni w dziejach narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
 7. Transformacja społeczno-ekonomiczna w krajach Europie Środkowo-Wschodniej (XIX-XX wiek).
 8. Konflikty wojenne i bezpieczeństwo międzynarodowe w XX-XXI wieku.
 9. Historia społeczno-polityczna USA.
 10. Międzynarodowe stosunki społeczno-polityczne w XX – XXI wieku.
 11. Polityka zagraniczna krajów postsowieckich.
 12. Oblicza społeczno-polityczne regionów Polski i Europy.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie